ไมโครซอฟท์เดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีให้กับคุณครูทั่วประเทศภายใต้โครงการ “Partners in Learning”

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 6

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “Teacher Training” ภายใต้โครงการ Partners in Learning เพื่ออบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับคุณครูโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ ครูสามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว กิจกรรมอบรม “Teacher Training” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดของไมโครซอฟท์ภายใต้ชื่อ “Partners in Learning” ซึ่งมีเป้าหมายในการลดช่องว่างด้านเทคโนโลยี เพื่อมุ่งไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยกิจกรรมอบรมดังกล่าว ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ แบ่งการอบรมเป็น 3 ระดับตั้งแต่ระดับต้น ระดับปานกลาง และระดับสูง ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากไมโครซอฟท์ ซึ่งในปีนี้จะเริ่มฝึกอบรมที่จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนนทบุรี ตามลำดับ

สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2636-8285-7

About Author

mchaw

mchaw

Partners