เอไอเอสแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสายงานการตลาด

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 72

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ประกาศแต่งตั้ง นายชำนาญ เมธปรีชากุล ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด(Executive Vice President-Marketing) รับผิดชอบด้านการวางกลยุทธ์และกำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้า และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบพรีเพด โพสต์เพด การบริการข้ามแดนอัตโนมัติ การตลาดลูกค้ากลุ่มเซเรเนด และลูกค้ารายบุคคล รวมถึงกลุ่มลูกค้าองค์กร และช่องทางการตลาด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549

นายชำนาญ เมธปรีชากุล ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) มาเป็นเวลา 26 ปี และก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท เอไอเอสนั้น ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด (Senior Vice President – Chief Marketing Officer) ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

About Author

mchaw

mchaw

Partners