เอไอเอสตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ทุ่มงบกว่า 16,000 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายต่อเนื่อง

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 13

เอไอเอสประกาศแผนพัฒนาเครือข่ายต่อเนื่อง ทั้งความครอบคลุม, ความสามารถในการรองรับการใช้งาน, การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายและความพร้อมในการรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ 3G ด้วยงบกว่า 16,000 ล้านบาท นำมาซึ่งความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพเครือข่ายที่จะสามารถมอบความสุขและคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดียิ่งกว่าให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

นายวิเชียร เมฆตระการ, รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาเครือข่ายว่า “เครือข่ายที่ดี นับเป็นหัวใจหลักของการมอบบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นที่ผ่านมา เอไอเอสจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการเริ่มเปิดให้บริการ ด้วยงบประมาณในการลงทุนรวมแล้วกว่าแสนล้านบาท จนกระทั่งถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2549 เรายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ อาทิ 3G ทั้งนี้ได้เตรียมงบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 16,000 ล้านบาท ในด้านต่างๆ ดังนี้

– ขยายความครอบคลุมของเครือข่าย (Network Coverage) ที่ดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งจากระดับอำเภอลงมาที่กิ่งอำเภอ, ตำบล และหมู่บ้าน โดย ณ สิ้นปี 2548 มีสถานีฐานจำนวน 10,400 แห่ง ทั้งนี้คาดว่าภายในปีนี้จะเพิ่มจำนวนสถานีฐานเป็น 10,814 แห่ง ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ชุมชนใหม่ๆที่เกิดขึ้นและเริ่มมีความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสามารถแยกให้เห็นแผนงานการขยายเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆได้ ดังนี้

ภาคเหนือ จำนวน 106 สถานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 106 สถานี

ภาคกลาง จำนวน 63 สถานี

ภาคตะวันออก จำนวน 34 สถานี

ภาคใต้ จำนวน 88 สถานี

ชานเมืองกรุงเทพฯ,ปริมณฑล จำนวน 17 สถานี

– พัฒนาความสามารถในการรองรับการใช้งาน (Network Capacity) โดย ณ สิ้นปี 2548 ที่ผ่านมามีความสามารถในการรองรับการใช้งานอยู่ที่ราว 18.8 ล้านเลขหมาย และในปีนี้คาดว่าจะสามารถรองรับได้ประมาณ 20 ล้านเลขหมาย (ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการราว 16.4 ล้านเลขหมาย)

– ปรับปรุงคุณภาพของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (Network Quality) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านเสียง หรือ ข้อมูล อาทิ การโทร.เข้า-ออกได้ตลอดเวลา, ความต่อเนื่องของการใช้งาน, คุณภาพความคมชัดของเสียง, อัตราการโทร.สายหลุด, ความสามารถในการเข้าถึงระบบ, ระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ และการตอบรับของระบบ

นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนงานเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ เช่น ระบบบิลลิ่ง, ระบบฐานข้อมูล, การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รวมถึงเตรียมงบประมาณที่เหลือจากการใช้งานครึ่งปีแรกประมาณราว 8,000 ล้านบาท เพื่อขยายและพัฒนาเครือข่าย ตลอดจนเตรียมการเพื่อรองรับเทคโนโลยี 3G ในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมความพร้อมของพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผน การดูแลรักษา , การเตรียมปรับโครงสร้างของ Infrastructure และบริการต่างๆให้สามารถใช้งานได้รับเทคโนโลยี 3G อีกทั้งเตรียมเครือข่ายปัจจุบันให้สามารถ Roaming กับเครือข่าย 3G ได้อย่างไร้ข้อจำกัด

โดยนายวิเชียรกล่าวสรุปตอนท้ายว่า “ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่าย, การพัฒนาคุณภาพเครือข่าย, การสร้างสรรค์ Solutions ใหม่ๆในการทำงาน นับเป็นพื้นฐานหลักที่ทำให้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส พร้อมที่จะมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในแง่ของคุณภาพและความหลากหลายของบริการที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงต้องพร้อมเชื่อมต่อและพัฒนาบริการร่วมกับพันธมิตรตามแนวคิด Industry Convergence ซึ่งแน่นอนว่าทีมวิศวกรของเอไอเอสจะเดินหน้าทำงานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ผู้ใช้บริการของเราทุกคนมีความสุขจากการสื่อสารในเครือข่ายของเอไอเอส ทุกแห่ง ทุกที่ ทุกเวลา อย่างแน่นอน”

About Author

mchaw

mchaw

Partners