ซิป้าร่วมกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทยหนุนนักพัฒนาไทยสู่การรับรองมาตรฐานนักพัฒนามืออาชีพ อีกหนึ่งในความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างบุคลากรในโครงการ Thailand.NET

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 18

กรุงเทพฯ 2 กุมภาพันธ์ 2549 – วันนี้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอโอกาสแก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย โดยประกาศความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพแก่นักพัฒนาที่ต้องการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับอาชีพ และผลักดันให้นักพัฒนาไทยได้ใช้ทักษะทางด้านไอซีทีเพื่อส่งเสริมอาชีพในอนาคต โดยสนับสนุนนักพัฒนาไทยให้เห็นความสำคัญของการเข้ารับการสอบรับรองมาตรฐานสากล MCAD จากไมโครซอฟท์ โดยผู้ที่ผ่านการสอบรับรองมาตรฐานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “Thailand.NET” ที่บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเว็บเซอร์วิสระดับสากล โดยมุ่งสนับสนุนการสร้างทักษะ สร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยรวม และสร้างตลาดสำหรับเว็บเซอร์วิส

ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น จะให้การสนับสนุนนักพัฒนาแอพลิเคชั่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล MCAD โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบให้นักพัฒนาที่สอบผ่านการรับรองมาตรฐานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2549

“สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้สนับสนุนการสอบรับรองมาตรฐานนักพัฒนาแอพลิเคชั่นระดับสากล MCAD ของไมโครซอฟท์ เนื่องจากเราตระหนักดีว่านักพัฒนาที่ผ่านการรับรองเหล่านี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น” นายมนู อรดีดลเชษฐ์ กล่าว “ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินั้น เรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจำนวนทั้งสิ้น 15,000 คนภายในปี 2551 ในปัจจุบันมีนักพัฒนาจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้ารับการสอบรับรองมาตรฐานเนื่องจากค่าธรรมเนียมในการสอบมีราคาค่อนข้างสูงจึงเกรงว่าหากสอบไม่ผ่านจะเป็นการสิ้นเปลือง ดังนั้น เราจึงพยายามหาทางออกเพื่อให้นักพัฒนาได้มีโอกาสเข้ารับการสอบ เพื่อที่เขาจะได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นนักพัฒนามืออาชีพอีกด้วย”

ทางด้านบริษัท ไมโครซอฟท์ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์การสอบชั่วคราวในมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้โครงการ Academic Alliance ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นอกจากนี้ยังอนุญาตให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้จำนวน 100 คนต่อ 1 มหาวิทยาลัยที่ผ่านโปรแกรมไฟว์สตาร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมวัดระดับทักษะในเทคโนโลยี .NETด้วยตนเอง ได้รับสิทธิ์ในการสอบวัดระดับมาตรฐาน MCAD ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าถึง 6,600 บาท

“ในปัจจุบันมีนักพัฒนาถึง 70 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเสนอโครงการความร่วมมือนี้จะช่วยผลักดันให้นักพัฒนาได้รับการรับรองที่สำคัญซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกขั้น” นายแอนดรูว์ แม็คบีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “และการที่ประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์กลางเว็บเซอร์วิสเราจึงจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมโครงการรับรองมาตรฐานนักพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษา และนักพัฒนามืออาชีพจะมีโอกาสในการรับการฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนในการสอบอย่างเต็มที่จากเราเพื่อให้ได้รับคุณสมบัติสำหรับมืออาชีพ โครงการนี้นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งภายใต้โครงการ Thailand.NET ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นความพยายามในการสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างงาน และรายได้ในที่สุด”

ผู้ที่เข้ารับการสอบรับรองมาตรฐานนักพัฒนาแอพลิเคชั่นระดับสากล หรือ MCAD จะต้องทำการสอบทั้งสิ้น 3 วิชา โดยแบ่งออกเป็นวิชาบังคับ 2 วิชาได้แก่ วิชาการพัฒนา Web หรือ Windows Application และ การพัฒนา XML Web Services และServer Components นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกอีก 1 วิชา โดยเลือกจากวิชา SQL Server BizTalk Server Commerce Server หรือ Security

นักพัฒนา และนักศึกษาสามารถเข้ารับโครงการฝึกอบรมทักษะด้วยตนเอง หรือ PTR ได้ที่
http://www.msdnconnection.com/thailand ซึ่งไมโครซอฟท์ได้จัดเตรียมไว้เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ และความสามารถของนักพัฒนาในการเป็นนักพัฒนาแอพลิเคชั่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลของไมโครซอฟท์ หรือ MCAD

About Author

mchaw

mchaw

Partners