เริ่มแล้วงาน ITU Telecom World 2016 จัด 14-17 พ.ย.นี้ คาดเม็ดเงินสะพัด 715 ลบ.

โดย RingRangRung | 14 พฤศจิกายน 2559 เมื่อ 17:34 น. | อ่าน 23

048A1249สำนักงาน กสทช. จับมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายนนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี หน่วยงานรัฐและเอกชนกว่า 25 หน่วยงานร่วมออกบูธกันอย่างคึกคัก

งาน ITU Telecom World 2016 ถูกจัดขึ้นด้วยเป้าหมายที่จะให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างโอกาส ต่อยอดทางธุรกิจ และเครือข่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน หลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพในปี 2008 และ 2013

048A1228

รูปแบบในงานปีนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย

  • นิทรรศการนานาชาติ ส่วนจัดแสดงนวัตกรรมด้านไอซีที โทรคมนาคมและเทคโนโลยี โอกาสด้านการลงทุน การจัดศาลาประจำชาติจาก 15 ประเทศ และยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยนำเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
  • การประชุมวิชาการ เป็นเวทีระหว่างประเทศในการอภิปรายร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล” (Collaborating in the Digital Economy)
  • กิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่ายและพิธีมอบรางวัลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้าน ICT

IMG_5061

โดยในปีนี้ได้มีการประมาณการผู้มาร่วมงาน ITU Telecom World 2016 ไว้ที่ราว 25,000 คน คิดสัดส่วนเป็นชาวต่างชาติ 40% และอีก 60% เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทย นอกจากนั้นยังเชื่อว่างานนี้จะช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยในรูปแบบเงินสะพัด อย่างน้อย 715.2 ล้านบาท และก่อให้เกิด GDP ราว 299.8 ล้านบาท รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีสืบเนื่องจากการจัดงานถึง22.3 ล้านบาทและจำนวนการจ้างงาน 1,529 งาน ซึ่งเป็นผลการประมาณการณ์ โดยบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก, ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน

IMG_5057

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เผยว่า การที่ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพ ITU Telecom world 2016 เนื่องจากทาง สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร

“สังเกตได้จากอันดับที่โตเร็วมาก โดยในประกาศดัชนีชี้การเติบโตด้าน ICT ของไทยในปี 53 อยู่อันดับที่ 92 ในปี 53 พอปี 58 อันดับขึ้นเป็น 74 และในปี 59 มาอยู่อันดับที่ 18 ของโลก สาเหตุที่ทำให้ไทยเติบโตได้ขนาดนี้ ก็เนื่องจากมีการประมูล 3G, 4G และเปิดให้บริการ จึงทำให้คนไทยมีการใช้อินเตอร์เน็ต ใช้โซเชียลมีเดีย และการแชทมากที่สุด โดยหวังว่าในปี 61 ไทยจะได้ขยับขึ้นมาอีก 2 อันดับ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยจาก การวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ต สร้าง e-Government ให้สำเร็จ และตัวผู้บริโภคจะต้องมีตัวเลือกในการใช้บริการ”

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners