เลขาธิการ กสทช. สั่ง 18 ม.ค. 56 นี้ สั่งห้ามกำหนดวันหมดอายุพรีเพด

โดย shyboy | 14 มกราคม 2556 เมื่อ 21:24 น. | อ่าน 62

วันนี้ (14 ม.ค. 56) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยได้แจ้งให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองทันที  โดยให้ยกเลิกวันหมดอายุในระบบสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน(พรีเพด) นับแต่วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 56 เป็นต้นไป ซิมการ์ดแบบเติมเงินจะไม่มีการกำหนดวันหมดอายุ และการเติมเงินไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาใดๆทั้งสิ้น จากนั้นจึงจะเปิดโอกาสให้แต่ละค่ายสามารถเสนอเงื่อนไขความต้องการในกรณีของการกำหนดวันสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน(พรีเพด)เข้ามาให้พิจารณาอีกครั้งโดยจะเป็นมาตรฐานกลางเพื่อใช้บังคับกับทุกค่ายต่อไป

ผลการหารือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 รายคือ AIS Dtac และ True Move ขอไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องนำผลการพิจารณากลับมาเสนอ กทค. อย่างไรก็ตามหากยังไม่มีค่ำสั่งเปลี่ยนแปลงจาก สำนักงาน กสทช. ผู้ให้บริการทุกค่ายจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน กสทช. ก็จะมีมาตรการปรับที่สูงขึ้นไปอีก

 

นอกจากนี้ กสทช. ยังได้มีคำสั่งในกรณีที่ผู้ให้บริการทุกค่ายจะต้องจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 56 นี้ เช่นกัน โดยกำหนดให้ในการขอเปิดหมายเลขใหม่เพื่อใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน(ซิมพรีเพด)ทุกครั้ง ผู้ให้บริการทุกค่ายจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ กสทช. โดยจะมีการเรียกเก็บข้อมูลจากผู้มาขอเปิดใช้บริการ ซึ่งประชาชนผู้ขอใช้บริการเพียงแสดงหลักฐานโดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น ในการแสดงตน ณ จุดขาย ซึ่งผู้ให้บริการจะเพียงจัดเก็บเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเพียงอย่างเดียว โดยไม่

จำเป็นต้องถ่ายเอกสารหรือเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใดๆทั้งสิ้น  เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชน และการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นเพื่อการป้องกันความปลอดภัยและอันตรายจากมิจฉาชีพให้กับประชาชนด้วย

นายฐากร กล่าวย้ำว่า ปี 2556 นี้เป็นปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคของ กสทช. ทางสำนักงานจะดำเนินการเรื่องการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม จะเร่งแก้ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคให้เรียบร้อยอีกด้วย

About Author

shyboy

shyboy

Partners