แฮปปี้ใจดีรับปีใหม่ยืดเวลาบริการ “ใจดี” และขยายช่วง “เติมใจ” ยืนหยัดรับน้ำมันขึ้นราคา “ใจดีให้ยืม” ครองความนิยมสูงสุด ให้ลูกค้ายืมค่าโทรแล้วกว่า 3,900 ล้านบาท

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 24

6 มกราคม 2549 – แฮปปี้จากดีแทค เดินหน้าเติมใจ-ใจดีต่อเนื่องข้ามปี ประกาศขยายเวลาบริการยอดนิยมต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้แฮปปี้ทั่วหน้า “ ใจดีให้ยืม” “ ใจดีให้แลก” และ“ เติมใจ” ยืนหยัดรับสถานการณ์น้ำมันขึ้นราคา ให้ลูกค้าใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2549 และต่อเวลาบริการ “ ใจดีแปลให้” จนถึง 31 ธันวาคม 2549 หลังประสบความสำเร็จ “ ใจดีให้ยืม” ไปแล้วเกือบ 3,900 ล้านบาท

นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่าปีใหม่นี้แฮปปี้ขยายเวลาของบริการที่เป็นที่นิยมของลูกค้าให้ใช้กันได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น บริการเติมใจซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้เติมใจในวันน้ำมันขึ้นราคาทั้งหมด 3 ครั้งมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท แต่พบว่ายังเป็นช่วงที่น้ำมันยังขึ้นราคาอยู่ และแฮปปี้ก็อยากช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้ต่อเวลาบริการเติมใจออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 มีนาคม นอกจากนั้น บริการใจดีให้ยืม และ บริการใจดีให้แลก ซึ่งมียอดการใช้บริการสูง ก็จะได้ขยายช่วงเวลาออกไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมนี้เช่นกัน โดยใจดีให้ยืม นับว่าเป็นบริการที่มีความนิยมมากที่สุดมียอดการยืมสูงถึงเกือบ 3,900 ล้านบาท ในระยะเวลา1 ปี 6 เดือนที่ให้บริการมา ส่วน “ใจดีแปลให้ ” จะขยายบริการออกไปจนถึงสิ้นปี 2549 เพื่อให้ลูกค้ายังคงมีความสุขกับแฮปปี้ต่อไป

บริการที่ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ได้แก่

บริการ “ใจดีให้ยืม ” *1010 บริการให้ยืมเติมเงินค่าโทรฉุกเฉินได้ครั้งละ 30 บาท มีจำนวนการเข้าใช้บริการประมาณ 130 ล้านครั้ง คิดเป็นค่าโทรที่ให้ยืมเกือบ 3,900 ล้านบาท ภายในระยะเวลา1 ปี 6 เดือน ที่เปิดให้บริการมา (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2548)

บริการ “ใจดีให้แลก ” *1011 บริการแลกวันเป็นเงิน แลกเงินเป็นวัน เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 มีจำนวนการใช้บริการแลกวันเป็นเงินทั้งสิ้น 14 ล้านครั้งหรือแลกเป็นค่าโทรกว่า 32 ล้านบาท ส่วนบริการแลกเงินเป็นวันมีผู้ใช้บริการกว่า 2 ล้านครั้ง หรือ 37 ล้านวัน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2548)

บริการ “เติมใจ ” เติมค่าโทรให้ฟรี 30 บาท เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 200 บาท ในวันที่ราคาน้ำมันขึ้น ซึ่งแฮปปี้ด้เติมใจให้กับลูกค้ารวม 3 ครั้งในช่วงปลาย 2548 ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

ส่วนบริการที่ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 คือ

บริการ “ใจดีแปลให้ ” *1021 ให้บริการ Call Center ช่วยเหลือด้านการแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นไทย มีลูกค้าเข้าใช้บริการวันละ 300-500 ราย

About Author

mchaw

mchaw

Partners