ดีแทคแจ้งยอดปี 48 SMS รวม 21 ล้านครั้ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 63MMS รวม 358,000 ครั้ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 180

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 12

ดีแทคแจ้งยอดปี 48 SMS รวม 21 ล้านครั้ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 63
MMS รวม 358,000 ครั้ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 180

4 มกราคม 2549 – “ดีแทค” เผยจำนวนการใช้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ในช่วงวันหยุดปีใหม่ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 1 มกราคม 2549 มีการส่ง SMS ผ่านระบบทั้งจดทะเบียน และ แฮปปี้ รวม 21 ล้านครั้ง เติบโตกว่าปีก่อนหน้านี้ร้อยละ 63 และการส่ง MMS เป็นจำนวน 358,000 ครั้ง เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 180 ทั้งนี้เป็นผลจากการรุกทำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ความหลากหลายในบริการจากคอนเทนท์โพรวายเดอร์พันธมิตร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล ซึ่งดีแทค เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่าย 50% รับมือช่วงปีใหม่

นายสันติ เมธาวิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งถึงผลสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือของลูกค้าจดทะเบียน และ แฮปปี้ดี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวมกันมากกว่า 8.5 ล้านเลขหมาย ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาลูกค้ามีการใช้งานมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย ลูกค้ามีการใช้งานโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น ทั้งการใช้บริการวอยซ์และน็อนวอยซ์ ที่น่าสนใจ คือ การใช้บริการประเภท MMS ซึ่งมีจำนวนโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ถึงร้อยละ 180 และ SMS โตขึ้นร้อยละ 63

About Author

mchaw

mchaw

Partners