ดีแทครายงานจำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2548

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 24

ดีแทครายงานจำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2548
ลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid) ยอดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 31 เดือน

23 ธันวาคม 2548 – ดีแทค รายงานจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2548 อยู่ที่ 95,068 ราย และ 125,426 ราย โดยในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน มีจำนวนผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นสุทธิ เท่ากับ 14,876 ราย และ 24,705 ราย และจำนวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ เท่ากับ 80,192 ราย และ 100,721 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการรวม ณ สิ้นเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2548 ทั้งสิ้น 8,404,262 ราย และ 8,529,688 ราย ตามลำดับ

About Author

mchaw

mchaw

Partners