“สามารถ” จัดค่ายกิจกรรมส่งเสริมชุมชน “นักคิด” “Smart Thinker Camp”

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 79

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดค่ายกิจกรรมส่งเสริมชุมชน “นักคิด” “Smart Thinker Camp” สำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์เยาวชนไทย ผู้ส่งโครงการนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อร่วมประกวดในโครงการ SAMART Innovation Awards 2005 โดยเน้นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชน มีความตื่นตัวและสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยังเป็นเวทีให้เยาวชนได้ลงมือคิดและปฏิบัติได้จริง รวมทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการวางรากฐานทางความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยในอนาคต ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปจากนักวิชาการและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทสามารถ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

About Author

mchaw

mchaw