ดีแทค และ สำนึกรักบ้านเกิด มุ่งเน้นการทำงานตามแนวพระราชดำรัสปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 115

About Author

mchaw

mchaw

Partners