ฮัทช์จับมือไปรษณีย์ไทย เพิ่มจุดรับลงทะเบียนให้ ลูกค้าระบบเติมเงินแสดงตนได้ทั่วประเทศ

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 7

กรุงเทพฯ – 9 ธันวาคม 2548 : บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตลาดระบบสื่อสารไร้สายดิจิตอลซีดีเอ็มเอภายใต้แบรนด์ “ฮัทช์” ในประเทศไทย ขยายจุดรับลงทะเบียนให้กับลูกค้าระบบเติมเงินตามที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ โดยไปรษณีย์ไทยจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ และส่งต่อมายังสำนักงานของฮัทช์ ทั้งนี้ฮัทช์ขอให้ลูกค้ารีบไปจดทะเบียนโดยเร็วที่สุด เพราะหากลูกค้าไปแสดงตนช่วงใกล้วันครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 อาจจะทำให้การลงทะเบียนล่าช้า เนื่องจากอาจจะมีลูกค้าจำนวนมากไปจดทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ข้อมูลการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว ฮัทช์สนับสนุนให้ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่บริการไปแสดงตนและจดทะเบียนที่ร้านฮัทช์ช็อป สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปจดทะเบียนทื่ฮัทช์ช็อปนั้น สามารถเดินทางไปแสดงตน ณ ที่ทำการของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และควรมาลงทะเบียนให้เร็วที่สุด เนื่องจาก หากลูกค้าจำนวนมากมาแสดงตนในช่วงเวลาใกล้วันครบกำหนดการจัดระเบียบนั้น ขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสารอาจจะต้องล่าช้าออกไป ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

ทั้งนี้ฮัทช์ขอเชิญชวนลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์ในระบบเติมเงิน รีบแสดงตนเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการจัดระเบียบซิมการ์ด ภายในวันที่ 31 ธันวาคมศกนี้ หากลูกค้าที่มาแสดงตนล่าช้าเกินวันที่กำหนดจะต้องถูกระงับบริการชั่วคราวโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการในการจัดระเบียบซิมการ์ดในระบบเติมเงิน อันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว ลูกค้าใหม่ที่ต้องการซื้อซิมการ์ด ก็ยังสามารถแสดงตน ณ จุดซื้อได้ทันที สำหรับลูกค้าระบบเติมเงินของฮัทช์ที่ยังไม่ได้แสดงตน สามารถนำบัตรประชาชนมาแสดงตนได้ที่ฮัทช์ช้อปทุกสาขา ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ของฮัทช์ช้อปจะนำชื่อของลูกค้าเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนได้โดยรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการโทรศัพท์ของลูกค้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 1128 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ
เอกสารในการแสดงตนประกอบด้วย
– บัตรประชาชน
– บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานวิสาหกิจ
– ใบขับขี่
– หนังสือเดินทาง
– บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว
– บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา
– หนังสือสุทธิพระ

About Author

mchaw

mchaw

Partners