การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู และ แพลทเนรา ตั้งโครงการศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารยางพารา

โดย memine | 13 กันยายน 2560 เมื่อ 12:53 น. | อ่าน 206

250-1

การยางแห่งประเทศไทย โดย ดร.ธีธัช  สุขสะอาด (กลาง) ผู้ว่าการ ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าธุรกิจภาครัฐ และภาคการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท แพลทเนรา จำกัด โดย นายวิสันติ์ อาชาเดโชพล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ เพื่อร่วมจัดทำโครงการศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารยางพารา เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารยางพาราไทย (Thailand Rubber Information Center : TRIC) เพิ่มความสะดวกให้เกษตรชาวสวนยาง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยางพารา ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน แบบเรียลไทม์ ทันต่อเหตุการณ์ แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยศูนย์ข้อมูลดังกล่าวจะมีการรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลวิเคราะห์ตลาดยางพาราจากผู้เชี่ยวชาญ   เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถวางแผนการเพาะปลูกจนถึงการจัดจำหน่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร่วมยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยาง ให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้  การยางแห่งประเทศไทย จะรวบรวมข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยางไทย โดยกลุ่มทรู จะสนับสนุนแพลตฟอร์มและช่องทางการเข้าถึงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารดังกล่าว โดยมีบริษัท แพลท เนรา จำกัด เป็นผู้พัฒนาและบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่นทั้งเซิร์ฟเวอร์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  นอกจากนี้ ยังจะมีความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการใช้งานแอพพลิเคชั่นอย่างแพร่หลาย อันจะเป็นประโยชน์แก่ราชการ ผู้ประกอบการเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยาง

About Author

memine

memine

Partners