ทรู เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 2 ตุลาคมนี้ มอบผลตอบแทนสูงถึง 6% ต่อปี

โดย nookzz | 13 กันยายน 2555 เมื่อ 17:32 น. | อ่าน 9

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมออกและเสนอหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันอายุ 4 ปี วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท จัดจำหน่ายผ่านธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส  เริ่มเปิดจองซื้อวันที่ 2-4 ตุลาคม 2555

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
กล่าวว่า ทรูเตรียมออกและจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี ครบ
กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้
ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าของการลงทุนเพื่อวันพรุ่งนี้สำหรับประชาชนทั่วไป
โดยหุ้นกู้ของทรูได้รับการประเมินจากทริสเรทติ้ง ว่ามีระดับความน่าเชื่อถือ
ที่ BBB- และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ กลต. และคาดว่า กลต. จะประกาศให้
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกันยายน
นี้ก่อนการเสนอขาย

นายนพปฎล กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ใน
การดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มทรู เสริมความแข็งแกร่งใน
ด้านการเงิน ให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในฐานะที่ทรูเป็น
ผู้นำบริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการหลากหลายตอบ
โจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ โดยในปีนี้ กลุ่มทรูมุ่งเน้น
ขยายฐานธุรกิจเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ของการสื่อสาร โดยเฉพาะในธุรกิจโมบายล์
การปรับฐานด้านเทคโนโลยีสู่ 3G เป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่ทรูจะต้องมีส่วนร่วม
ในการผลักดันอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน มีการปรับฐานเทคโนโลยีทางด้านทีวีของ
ทรูวิชั่นส์จาก MPEG 2 ไปเป็น MPEG 4 ทำให้ได้จำนวนช่องมากขึ้น โดยเฉพาะช่องคอน
เทนต์คุณภาพระดับ HD รวมถึงการขยายโครงข่ายทรูออนไลน์อย่างต่อเนื่องทั้ง ADSL
และ DOCSIS 3.0 เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าสู่ตลาดต่างจังหวัด

หุ้นกู้ TRUE เตรียมเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2-4 ตุลาคม 2555 ผู้สนใจสามารถ
ติดต่อจองซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่
* ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
* ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1551
* ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 888 8888
* ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 7777
* บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ทุกสาขา หรือ โทร. 02 680 4004-5

About Author

nookzz

nookzz

Partners