กลุ่มทรู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1”

โดย memine | 13 กรกฎาคม 2560 เมื่อ 12:29 น. | อ่าน 20

180กลุ่มทรู หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (คอนเน็กซ์-อีดี) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ซึ่งในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง – แถวบนสุด) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ได้มาร่วมงาน พร้อมกล่าวต้อนรับเหล่าผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มาร่วมการประชุม

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ซึ่งจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประชารัฐที่กลุ่มทรูรับผิดชอบ โดยมีภารกิจหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนประชารัฐและชุมชนรอบข้าง พร้อมผลักดันให้คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนเกิดการใช้สื่อและอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ยังมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ไอที จากโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในโรงเรียนตลอดการอบรมอีกด้วย

About Author

memine

memine

Partners