“AIS” โต้ข่าวทำให้รัฐเสียรายได้หลายแสนล้าน ยันทุกขั้นตอนโปร่งใส

โดย RingRangRung | 13 พฤษภาคม 2559 เมื่อ 11:59 น. | อ่าน 78

image0011บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ร่อนข่าวประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ระบุว่าทางบริษัททำให้รัฐสูญเสียรายได้หลายแสนล้านบาท โดยได้ย้ำว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจได้เคารพกติกามาโดยตลอด 

การชี้แจงดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย ข้อกล่าวหาที่ว่า เอไอเอส แก้ไขสัญญาสัมปทานโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าสัมปทานแก่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 88,359 ล้านบาท

ทางผู้ให้บริการก็ได้ชี้แจงว่าการแก้ไขสัญญาต่างๆดังกล่าวนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับรัฐ และรัฐได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการได้ใช้บริการในราคาถูกลง อีกทั้งผู้ประกอบการรายอื่นๆก็เคยแก้ไขสัญญาสัมปทานเหมือนกัน และยังเป็นการดำเนินการโดยสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

โดยในส่วนของทีโอที  ก็ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาคณะกรรมการของทีโอที อย่าง กระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด สภาพัฒน์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการแก้ไขสัญญาดังกล่าว ทำให้ประชาชนได้ใช้บริการในราคาถูกลง และเมื่อค่าบริการถูกลงจึงส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ทีโอที ก็ได้รับส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณผู้ใช้บริการเช่นเดียวกัน และสัญญาหลักตลอดจนการแก้ไขสัญญาต่างๆ ก็มีผลบังคับใช้และผูกพันคู่สัญญาเรื่อยมาโดยตลอดจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2558

ประเด็นต่อมาเป็นข้อกล่าวหากรณีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม โดยมีมติคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นให้ผู้รับสัมปทานทุกรายต้องชำระภาษีสรรพสามิต ซึ่งในกรณีของเอไอเอสเป็นเงินจำนวน 31,462 ล้านบาทนั้น

เอไอเอส ขอยืนยันว่ารัฐมิได้รับความเสียหายใดๆ และรัฐยังคงได้ประโยชน์สูงสุดเช่นเดิมจากรายได้สัญญาสัมปทาน ขณะที่ เอไอเอสก็ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ จากการดำเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรคมนาคมเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพียงแต่แบ่งเงินที่ได้รับออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นภาษีสรรพสามิตที่จะต้องชำระให้แก่กระทรวงการคลังโดยตรงเป็นรายเดือน ทำให้รัฐได้รับเงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อีกส่วนชำระให้แก่ผู้ให้สัมปทานนำไปใช้จ่ายในกิจการของตนเอง

ขณะที่ประเด็นสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่น 900 MHz  หมดสัญญาลง และทาง เอไอเอสต้องส่งมอบเสาสัญญาณคลื่น เครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งระบบทั่วประเทศ และจัดหาสถานที่ตามสัญญาข้อที่ 2  และต้องเช่าต่ออีก 2 ปีหลังหมดสัญญา ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องคืนให้กับรัฐประมาณ 120,000 ล้านบาท แต่ เอไอเอส ยังไม่คืนรัฐนั้น

เอไอเอส ขอชี้แจงว่า ในตอนนี้  เอไอเอส และทีโอที ได้มีการหารือที่จะยุติข้อพิพาทโดยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันซึ่งใกล้จะเสร็จสิ้นในเร็วๆ นี้

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners