KBTG พัฒนา “เกด” (KADE) บริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยี AI ผสานลงใน K PLUS ช่วยเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้า

โดย nineFangKhaoW | 13 มีนาคม 2561 เมื่อ 16:13 น. | อ่าน 162

100กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) พัฒนา “เกด” (KADE: K PLUS AI-Driven Experience) บริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ผสานลงไปใน K PLUS โดยสามารถเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับ ตลอดจนความต้องการทางการเงินทั้งในด้านธุรกิจและชีวิตส่วนตัว ด้วยจุดเด่น 3 ด้าน คือ Design, Sevice และ Machine Intelligence พร้อมระบุภายใน 3 ปี K PLUS จะกลายเป็น Digital Banking ที่แท้จริง

200 400ด้วยวิสัยทัศน์ของ KTBG ที่มองว่าธนาคารแห่งอนาคตต้องฉลาดรู้ใจและทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบริการด้านการเงินในประเทศไทยก็มีความก้าวหน้ามาแล้วระดับหนึ่ง ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลมากกว่า 80% ของธุรกรรมทั้งหมด แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการของธนาคาร เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการรูปแบบเดิมๆ KBTG จึงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีและความรู้ที่มี มาสร้างโอกาสให้กับคนในทุกกลุ่มทุกระดับ รวมทั้งกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าถึงบริการของธนาคารด้วย

300 500สมคิด จิรานันตรัตน์ ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ให้ข้อมูลว่า เกดสามารถเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า ตลอดจนความต้องการทางการเงินทั้งในด้านธุรกิจและชีวิตส่วนตัว และทำหน้าที่เป็นคู่หูผู้รู้ใจคอยเติมเต็มชีวิตทางการเงินของลูกค้า เช่น เตือนให้ลูกค้าไม่ลืมที่จะทำธุรกรรมที่จำเป็น ช่วยนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน นอกจากนั้นยังสามารถแนะนำการใช้จ่ายและการลงทุนที่จะเพิ่มศักยภาพทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

600เกด จะเป็นนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคตที่เกิดจากการผสมผสานประสบการณ์ทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย เข้ากับวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและการออกแบบของ KBTG ที่ประกอบด้วย DNA 3 เรื่อง คือ Machine Intelligence กลไกอัจฉริยะที่ใช้ AI เป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างความฉลาดให้กับบริการต่าง ๆ ใน K PLUS ให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน ทุกระดับ ทุกที่ และทุกเวลา ซึ่งความอัจฉริยะนี้จะเปลี่ยน K PLUS ให้เป็น K PLUS Intelligence Platform ที่รวบรวมการให้บริการอันรู้ใจในรูปแบบต่างๆ ไว้ในที่เดียวกัน และทำให้ เกด เป็นคู่หูครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ต่อมาเป็น Design Intelligence การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างชาญฉลาดที่ยึดแนวคิดในการออกแบบที่ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มจากการศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการและลักษณะการใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง ทำให้บริการของธนาคารอยู่ในหัวใจลูกค้าตลอดเวลา ส่วนที่สำคัญอีกเรื่องคือ Service Intelligence เป็นการสร้างรูปแบบของการให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาตอบโจทย์ของลูกค้า นอกจากนั้นยังใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยคิดค้นหาบริการที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย

900 700ทั้งนี้ นวัตกรรมทางการเงินที่ผ่านมาของ KBTG ได้มีการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้บ้างแล้ว อาทิเช่น K PLUS Beacon ที่นำแนวคิด Design Intelligence มาออกแบบการใช้งานธนาคารบนโทรศัพท์มือถือในรูปแบบใหม่ที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมอง เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่างสะดวกและทัดเทียม ตัวอย่างต่อมาคือโครงการพรวนฝัน ที่ใช้ Service Intelligence มาทดลองนำเสนอสินค้าเกษตรแบบตรงใจให้กับผู้ซื้อ อันเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร โดยสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใน K PLUS วิธีการดังกล่าวนี้จะสามารถเพิ่มรายได้ ให้กับผู้ค้ารายเล็กๆ ให้มีโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ โดยมีต้นทุนการตลาดที่ต่ำมาก

1400 800 1200 1000 1100นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีโครงการ Machine Lending ที่เป็นการนำ Machine Intelligence มาเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดเล็ก (Micro Finance) ให้กับผู้ค้ารายย่อย โดย KBTG ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเฟ้นหาลูกค้าที่น่าจะได้รับประโยชน์จากสินเชื่อส่วนบุคคลขนาดเล็ก และนำเสนอบริการดังกล่าวโดยตรงสู่ลูกค้าผ่านทาง K PLUS ที่หากลูกค้าสนใจรับบริการจะได้รับการอนุมัติและรับเงินเข้าบัญชีทันทีในเวลาไม่เกิน 1 นาที โดยได้เริ่มทดลองให้บริการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และพบว่าการเสนอสินเชื่อในรูปแบบใหม่ด้วย Machine Intelligence นี้ทำให้มีลูกค้าตอบรับบริการในอัตราที่เพิ่มขึ้นถึง 300% เมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิม

1500“เกด” จะช่วยพัฒนา K PLUS ให้มีความฉลาดเพิ่มมากขึ้น เข้าใจและตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์ และทำให้การเงินเป็นเรื่องง่ายที่สัมผัสได้สำหรับคนไทยทุกคน เพิ่มโอกาสที่จะให้บริการกับกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับบริการจากธนาคารมาก่อน (Unbanked) นอกจากนั้นยังสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทันท่วงที สร้างธุรกิจให้เติบโต มีโอกาสขายสินค้าและบริการให้กับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ใน K PLUS ด้วยต้นทุนทางการตลาดที่ต่ำมาก ทั้งนี้คาดว่าจะเกดจะให้บริการใน K PLUS ได้ภายในสิ้นปีนี้

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners