“ยูเอ็นดีพี” ติดตั้งโซลูชั่นออราเคิลใน 145 ประเทศทั่วโลก ยกระดับประสิทธิภาพและการบริการ

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 34

กรุงเทพฯ 21 พฤศจิกายน 2548 – ออราเคิล คว้าชัยโครงการใหญ่ระดับโลก เมื่อสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ (The United Nations Development Program: UNDP) ร่วมกับ
กองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร (The United Nations Population Fund: UNFPA) และสำนัก UNOPS (The United Nations Office for Project Services) ได้ตัดสินใจเลือกใช้โซลูชั่นระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP) พีเพิลซอฟท์ของออราเคิล เพื่อเชื่อมโยงระบบ
การทำงานที่กระจัดกระจายของหน่วยงานต่างๆ ใน 145 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการปรับกระบวนการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โซลูชั่นระบบอีอาร์พี ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management: HCM), ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการซัพพลายเชน (PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management: SCM), ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารการเงิน (PeopleSoft Enterprise Financial Management) และพีเพิลซอฟท์พอร์ทัล ซึ่งจะส่งผลให้สำนักยูเอ็นดีพี มีขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากโครงการการพัฒนาเครือข่ายสำนักงาน
ทั่วโลกขององค์การสหประชาตินี้ ได้เอื้อประโยชน์ให้สำนักยูเอ็นดีพีสามารถประสานการทำงาน
ในประเทศต่างๆ ทั้งยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์จากทั่วโลก ทั้งนี้ สำนักยูเอ็นดีพีมุ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันวิกฤติการณ์ การฟื้นฟูด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาเอชไอวี และเอดส์

เจนส์ แวนเดล ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์โซลูชั่นเพื่อธุรกิจ ประจำสำนักยูเอ็นดีพี กล่าวว่า “สำนัก
ยูเอ็นดีพี เป็นองค์กรที่มีความซับซ้อนมากที่สุด เนื่องจากมีสำนักงานจำนวนมากในประเทศต่างๆ
ทั่วโลก โดยแต่ละแห่งมีกระบวนการทำงาน การใช้ภาษา และทรัพยากรต่างๆ ที่แตกต่างและหลากหลายรูปแบบ ก่อนที่เราจะติดตั้งระบบของออราเคิล สำนักยูเอ็นดีพีมีการใช้เอกสารเพื่อบันทึกข้อมูลในการทำงานเป็นอย่างมาก เราจึงจำเป็นต้องปรับสู่ระบบที่มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานต่างๆ แบบอัตโนมัติ และเพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารติดตามงาน ภายหลังจากการติดตั้งโซลูชั่นออราเคิล ทำให้เราสามารถสร้างมาตรฐานของกระบวนการทำงานบนเครือข่ายของสำนักงานต่างๆ ทั่วโลก และก้าวสู่องค์กรที่มีการทำงานโดยเน้นผลงานเป็นหลัก และยังสามารถให้ความช่วยเหลือกับประเทศสมาชิกได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามปณิธานที่ยูเอ็นดีพีได้ตั้งไว้”

ตรวจสอบกระบวนการทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ก่อนการติดตั้งโซลูชั่นออราเคิล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคของสำนักยูเอ็นดีพีมีลักษณะหลากหลายและกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ จึงไม่สามารถรองรับการทำงานที่จำเป็นของเครือข่ายได้ รวมทั้ง
ไม่สามารถพัฒนางานต่อไปได้ด้วย ดังนั้น สำนักยูเอ็นดีพีจึงริเริ่มการยกเครื่องกระบวนงาน เพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้น โดยเลือกโซลูชั่น ERP สมบูรณ์แบบของออราเคิล เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานต่างๆ ทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้น โดยโซลูชั่นออราเคิลได้รับการติดตั้งแทนที่แอพพลิเคชั่นนับสิบๆ ประเภทที่ใช้งานอยู่เดิม อาทิ แอพพลิเคชั่นด้านการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และซัพพลายเชน รวมถึงไฟล์สเปรดชีทจำนวนมหาศาลที่เคยใช้สำหรับเก็บข้อมูลบุคลากร โครงการต่างๆ รายชื่อผู้บริจาคและซัพพลายเออร์

“โครงการนี้เอื้อประโยชน์ให้ยูเอ็นดีพีอย่างเต็มที่ เพราะช่วยให้เครือข่ายสำนักงานต่างๆ ทั่วโลก
มีมาตรฐานในการทำงานแบบเดียวกัน และได้ใช้โซลูชั่นที่ดีที่สุดซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก อาทิ โซลูชั่นด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน การจัดซื้อจัดหาและการบริหารโครงการ” มร. แจ็คกี้ เช็ง ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท ออราเคิล กล่าวและเสริมว่า “โครงการนี้นับเป็นการวางระบบ ERP ที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในเวลาที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยทีเดียว”

“โซลูชั่นของออราเคิลยังมีจุดเด่นที่ทำให้เราสนใจ เพราะมีความเหนือชั้นด้านสถาปัตยกรรมอินเตอร์เน็ต” มร. แวนเดล กล่าวและเสริมว่า “เราคงต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้ใช้โซลูชั่นใดโซลูชั่นหนึ่ง หากเราต้องเข้าไปติดตั้งเครื่องพีซีแต่ละเครื่องที่มีอยู่ทั่วโลก ในทางปฏิบัติ เราสามารถติดตั้งโซลูชั่นทั้งหมดภายในเวลาเพียง 14 วัน และพนักงานทุกคนสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบขององค์กรได้ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับสำนักงานของเราในประเทศที่ยังไม่มีโครงสร้างระบบไอทีที่ดีรองรับการใช้งาน”

โซลูชั่นออราเคิลสมบูรณ์แบบช่วยสร้างองค์กรแห่งการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นเป้าหมายเป็นหลัก
ยูเอ็นดีพี และออราเคิล ได้ติดตั้งโซลูชั่น ERP ให้พนักงาน 8,000 คนได้ใช้งาน และเตรียมที่จะติดตั้งระบบเพิ่มเติมให้พนักงานอีก 20,000 คนได้ใช้เทคโนโลยีนี้ต่อไป

ประโยชน์ของโซลูชั่นออราเคิล
– เชื่อมโยงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ – ระบบที่โปร่งใสและมีขีดความสามารถในการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบช่วยให้สำนักงานต่างๆ สามารถทำงานร่วมกัน โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานของยูเอ็นดีพีประจำสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาสามารถแบ่งปันข้อมูลและประสานงานกับสำนักงานในท้องถิ่น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้
ในอัฟกานิสถาน และอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เพิ่มความรับผิดชอบ – ระบบการทำงานแบบเรียลไทม์ส่งผลให้ ผู้บริหารของยูเอ็นดีพีสามารถเข้าตรวจสอบการทำงานในโครงการต่างๆ ได้อย่างละเอียดและรวดเร็วยิ่งขึ้นตามต้องการ
– ปรับขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล –โครงการนี้ได้นำเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลหลัก
มาใช้เก็บข้อมูลพนักงานแทนระบบเดิมที่มีการเก็บข้อมูลแยกออกเป็น 145 ฐานข้อมูล
จึงส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น สามารถเก็บและรักษาข้อมูลเฉพาะบุคคล เช่น ความสามารถทางภาษา สัญชาติ และข้อมูลวีซ่าได้ ระบบยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็น
ภาพรวมของโครงการต่างๆ และพนักงานที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ ได้ จึงสามารถเรียกดูข้อมูลพนักงาน และตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยูเอ็นดีพียังรวมระบบการจ่ายเงินเดือนเป็นหนึ่งเดียวแบบอัตโนมัติ ครอบคลุมทั้งในส่วนเงินเดือนพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว
– เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน – ระบบใหม่นี้ช่วยให้ยูเอ็นดีพีสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานทางบัญชีของนานาประเทศได้อย่างง่ายดาย รวมถึง
ด้านระบบสกุลเงินต่างๆ ที่มีความซับซ้อน ระบบใหม่นี้เป็นช่องทางเข้าสู่ข้อมูลทางการเงินจาก
จุดเดียว ส่งผลให้ผู้บริหารยูเอ็นดีพีสามารถตัดสินใจได้ทันสถานการณ์ นอกจากนี้ โมดูลด้านระบบการจัดซื้อจัดหาแบบอัตโนมัติ ทำให้หน่วยงานสามารถจัดส่งสินค้าและเงินสนับสนุนไปยังประเทศที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

“โซลูชั่นนี้ยังช่วยให้พนักงานยูเอ็นดีพีทั่วโลกสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและปัญหาวิกฤติการณ์ต่างๆ อาทิ ธรรมาภิบาลตามระบอบประชาธิปไตย ปัญหาความยากจนและโรคภัยต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก” มร. แวนเดลกล่าวสรุป

About Author

terng ^_^

terng ^_^