เอชพีมุ่งรุกตลาดซัพพลาย วางกลยุทธ์ขยาย HP OCS ทั่วประเทศ

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 154

กรุงเทพฯ – 30 สิงหาคม 2548 เอชพีวางกลยุทธ์เติบโตในตลาดซัพพลายต่อเนื่อง เดินหน้าขยายร้านจำหน่ายหมึกแท้เอชพีทั่วประเทศ “HP OCS” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้านคุณภาพและบริการ รวมทั้งกระตุ้นให้ลูกค้าใช้หมึกแท้เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่เหนือกว่าพร้อมความคุ้มค่าในระยะยาวคาดว่าจะเปิด “HP OCS ” ครบ 100 สาขาทั่วประเทศภายในปีนี้ พร้อมชี้หมึกแท้ยังรักษาอัตราการเติบโตต่อเนื่องทั่วภูมิภาค

นายประเสริฐ จรูญไพศาล ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นับตั้งแต่เอชพีดำเนินนโยบายที่ชัดเจนในด้านการนำเสนอ Consumer Digital Experience สู่ผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในส่วนที่เป็น Digital Entertainment และ Digital Photography อย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้ภาพของเอชพีในความเป็นผู้นำของ Consumer Digital Experience ที่ครบวงจรนั้นโดดเด่นขึ้น โดยเฉพาะในด้านของ Digital Photography ที่นำเสนอโซลูชั่นการพิมพ์ที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์หรือซัพพลายต่างๆ อาทิ หมึกและกระดาษ โดยเฉพาะในส่วนของซัพพลายนั้น เอชพีมีการเติบโตที่ต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาค โดยในประเทศไทยนั้นยอดขายของเอชพีเป็นอันดับหนึ่งในตลาด ณ ปัจจุบัน

“ในส่วนของภาพรวมตลาดซัพพลายในประเทศไทยนั้น ถือว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยมีเอชพีเป็น เจ้าตลาด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 ประมาณ 78% ของตลาดรวม และมีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอีก 15% ในปี 2548 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่เอชพีได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยการให้ความรู้กับตลาดเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการใช้หมึกแท้ ที่ทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องพริ้นเตอร์ และประหยัดต้นทุนในระยะยาว สำหรับพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น ส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้หมึกแท้อยู่เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพงานพิมพ์ที่วางใจได้ ในขณะเดียวกัน ก็มีผู้บริโภคบางส่วนที่ไม่มั่นใจว่าหมึกที่ใช้อยู่นั้นเป็นหมึกแท้หรือไม่ ดังนั้น เอชพี จึงต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายหมึกแท้ของเอชพีให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำการนำเสนอ Consumer Digital Experience แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านซัพพลายด้วย โดยจัดทำโปรแกรม “HP OCS” หรือ HP Original Cartridge Store ขึ้นมารองรับในส่วนนี้ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนับเป็นกลยุทธ์ของเอชพีที่มีการดำเนินการใน 13 ประเทศทั่วภูมิภาคด้วย” นายประเสริฐ กล่าว

คุณฐิตพล บุญประสิทธิ์ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจซัพพลาย-อิงค์เจ็ต กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ เอชพี เอเชียเเปซิฟิกและญี่ปุ่น กล่าวเสริมถึงภาพรวมของตลาดซัพพลายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกว่า ตลาด
ซัพพลายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน นโยบายของเอชพีในระดับภูมิภาคสำหรับธุรกิจการพิมพ์นั้น คือ มุ่งให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพของการพิมพ์ซึ่งเกิดขึ้นจากโซลูชั่นการพิมพ์ครบวงจร รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์การพิมพ์ที่ถูกพัฒนาเทคโนโลยี่ไหม่คุณภาพสูงเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะในส่วนของซัพพลายซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพิมพ์ เนื่องจากงานพิมพ์ที่มีคุณภาพนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงคุณภาพของหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย HP OCS จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่นำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้หมึกแท้เอชพีที่จะให้คุณภาพสูงสุดในการพิมพ์ และเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในระยะยาวในแง่ของการประหยัดต้นทุนอีกด้วย

“HP OCS” ได้เปิดตัวไปแล้วใน 13 ประเทศและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ทำให้เอชพีมียอดจำหน่ายในส่วนของซัพพลายเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2548 (พ.ค.-ก.ค. 2548) เพราะผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับหมึกแท้เท่านั้นจากร้านค้าภายใต้แบรนด์ OCS” คุณฐิตพลกล่าว

นายธิปไตย สิริโยธิน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซัพพลาย บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดของ “HP OCS” (HP Original Cartridge Store) ว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดในแง่ของ Geographic Expansion เพื่อวางช่องทางจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมและสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าของเอชพี โดยร้านค้าที่มีเครื่องหมาย OCS นั้นเป็นร้านค้าที่เอชพีให้การรับประกันว่าจำหน่ายแต่ซัพพลายแท้ของเอชพี ซึ่งผู้บริโภคจะมั่นใจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังได้รับความสะดวกด้านการบริการที่ใกล้บ้าน เพราะขณะนี้ เอชพีแต่งตั้งร้าน OCS ไปแล้วทั้งสิ้น 60 ร้านทั่วประเทศ และตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครบ 100 ร้านทั่วประเทศภายในปีนี้ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้หมึกแท้ของ เอชพีเพิ่มขึ้น เอชพียังเสริมกิจกรรมการตลาดในส่วนของ CRM เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโซลูชั่นการพิมพ์ที่มีคุณภาพ คุณสมบัติของหมึกแท้ที่ให้คุณภาพงานพิมพ์สูงกว่าและคุ้มค่ากว่า รวมถึงการใช้งานและการดูแลรักษาที่ง่ายกว่า นอกจากนี้ ยังมีรายการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย และ Co-promotion ร่วมกับพริ้นเตอร์ของเอชพี

เงื่อนไขของการคัดเลือกร้านค้าที่จะเป็น “HP OCS” นั้น ได้แก่ 1.เป็นร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของแท้ ไม่จำหน่ายของปลอม 2. ตั้งอยู่ย่านชุมชน 3. เป็นร้านค้าปลีกที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานและเชื่อถือได้ ซึ่งทีมงานบริการของเอชพีจะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งช่วยอบรมพนักงานขายและพนักงานบริการของร้าน HP OCS ด้วย

นอกจากนำเสนอคุณภาพด้านการพิมพ์แก่ลูกค้าแล้ว เอชพี ยังมีโปรแกรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการทั่วโลก ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการนำผลิตภัณฑ์มารีไซเคิล โดยเอชพีมีโรงงานรีไซเคิลตั้งอยู่ที่ประเทศจีน อิตาลี และแอฟริกาใต้ ซึ่งจะนำตลับหมึกที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นวัสดุต่างๆ อาทิ กระดุม กระถาง ปลอกปากกา และที่กั้นรางรถไฟ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถนำตลับหมึกที่ใช้แล้วมาทิ้งในถังที่ตั้งไว้ภายในร้าน HP OCS ทุกแห่งเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners