ออราเคิล โชว์ฟอร์มผู้นำตลาดสื่อสารโทรคมนาคม เผยบริษัทสื่อสารชั้นนำในเอเชีย แปซิฟิกเลือกใช้แอพพลิเคชั่น และเทคโนโลยีฐานข้อมูลออราเคิล เสริมความแกร่งในการดำเนินธุรกิจ

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 25

กรุงเทพฯ – 30 สิงหาคม 2548 – กลุ่มธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม สื่อ และสาธารณูปโภค (CMU:Communication, Media and Utility) บริษัท ออราเคิล เอเชีย แปซิฟิก เผยว่า ธุรกิจแอพพลิเคชั่นมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 93 ในปีการเงิน 2548 ขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมถึงระบบฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่น เซิร์ฟเวอร์ และเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม มีการเติบโตร้อยละ 29 เทียบกับปีการเงิน 2547 ความสำเร็จที่โดดเด่นของกลุ่มธุรกิจ CMU ที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นผลจากความสำเร็จในการวางกลยุทธ์ของออราเคิลที่มุ่งนำเสนอความรู้ความชำนาญเชิงลึกสำหรับธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ผนวกกับแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ แบบครบวงจร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุดในกลุ่มธุรกิจ CMU ความสำเร็จในตลาดดังกล่าว เกิดจากปัจจัยสนับสนุนสำคัญ 2 ประการ คือ การขยายฐานลูกค้าเดิม และการสร้างฐานตลาดลูกค้าใหม่ๆ

ปัจจุบัน ออราเคิล ให้การสนับสนุนลูกค้าในอุตสาหกรรมการสื่อสารมากกว่า 800 รายทั่วโลกเพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้ามากขึ้น บริษัทการสื่อสารที่เลือกใช้แอพพลิเคชั่นของออราเคิล ได้แก่
• ผู้ให้บริการสื่อสาร 17 จาก 20 รายชั้นนำทั่วโลก
• ผู้ให้บริการสื่อสารที่สร้างผลกำไรสูงสุด 10 รายทั่วโลก
• ผู้ให้บริการสื่อสารเคลื่อนที่ 8 จาก 10 รายชั้นนำของโลก
• ผู้ให้บริการสื่อสารชั้นนำ 8 จาก 10 รายในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
• ผู้ให้บริการสื่อสารเคลื่อนที่ 16 จาก 20 รายชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
• ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 9 จาก 10 รายชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
• สำหรับในประเทศไทย ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในส่วนโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือชั้นนำล้วนแล้วแต่เลือกใช้เทคโนโลยีของออราเคิล ได้แก่ บมจ. ทศท. คอร์ปอเรชั่น, บริษัท ทีทีแอนด์ที ประเทศไทย จำกัด, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิสเซ็ส (เอไอเอส), บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น, บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด, บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น (ดีแทค) และบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด

“การเปิดเสรีทางการสื่อสาร และการเปิดให้บริการเสริมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างการเติบโตให้แก่ลูกค้าของเรา โดยผู้ให้บริการสื่อสารหลายรายเลือกใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลของออราเคิล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีรูปแบบบการบริการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งช่วยขยายช่องทางการจำหน่าย การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า” แอช คาเล็ค รองประธาน กลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อ และสาธารณูปโภค บริษัท ออราเคิล เอเชีย แปซิฟิก กล่าวและเสริมว่า “ออราเคิล มุ่งลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบโดยรวม (Total cost of ownership) ให้แก่ลูกค้า และเพิ่มความชัดเจนในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเอกภาพ ชัดเจนครอบคลุมการดำเนินงานทั่วโลก ด้วยความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมการสื่อสารอย่างลึกซึ้ง บวกกับโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระบบเปิดของออราเคิล ทำให้มั่นใจได้ว่า เทคโนโลยีออราเคิลสามารถเชื่อมโยงระบบธุรกิจหลักได้อัตโนมัติและครบวงจร ทั้งยังสามารถอัพเกรดระบบเพื่อรองรับซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

“อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตา เนื่องจากมีการขยายการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในส่วนของตลาดสื่อสารไร้สาย ทั้งนี้ ตลาดพรีเพดในหลายประเทศในเอเชีย รวมถึงประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยี กริด (Grid) ของออราเคิลมาใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยออราเคิล มีความพร้อมด้านโซลูชั่น ทั้งในส่วนแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อการดูแลลูกค้าและการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” มร. แอนดรู เลา
ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม สื่อ และสาธารณูปโภค ออราเคิล เซาท์เอเชีย กล่าว

ลูกค้าเลือกใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีของออราเคิล เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจลูกค้าในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมมุ่งสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงาน โดยเลือกใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีของออราเคิล เพื่อรองรับการทำธุรกิจของตน ในส่วนของแอพพลิเคชั่นประกอบด้วยแอพพลิเคชั่นของออราเคิล พีเพิลซอฟท์ และเจดีเอ็ดเวิร์ดส ล้วนสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลในกระบวนการทำธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเชื่อมโยงการทำงานหลักๆ ในองค์กรเข้าไว้ด้วยกันแบบอัตโนมัติ ได้แก่ การติดต่อกับลูกค้า การจัดการทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และระบบซัพพลายเชน สำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นนำของออราเคิล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล (Oracle Database) และระบบฟิวชั่นมิดเดิลแวร์ (Oracle Fusion Middleware) ซึ่งประกอบด้วยโซลูชั่นออราเคิล แอพพลิเคชั่น เซิร์ฟเวอร์ 10จี (Oracle Application Server 10g) ผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย รวมถึงออราเคิล คอลลาบอเรชั่น สวีท (Oracle Collaboration Suite) และออราเคิล ดาต้าฮับ (Oracle Data Hubs)

โซลูชั่นของออราเคิลช่วยสนับสนุนลูกค้าในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมในหลายด้าน อาทิ
• ให้ความสำคัญกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
• การจำหน่ายและการทำตลาดแบบหลากหลายช่องทาง
• บริหารคำสั่งซื้อ การจัดหา และการจัดทำใบเรียกเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มความคล่องตัว และความง่ายดายในการให้บริการลูกค้าและบริการอื่นๆ
• รองรับการโอนย้ายการบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับองค์กรและเครือข่าย
• รวมการบริหารและจัดการทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์เป็นระบบเดียว

มีพันธมิตรธุรกิจมากมายที่สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับออราเคิล เนื่องจากเล็งเห็นว่า ออราเคิล เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมการสื่อสาร นอกจากนี้ การที่ออราเคิลมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความแข็งแกร่ง นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ออราเคิลสามารถขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมการสื่อสารครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

ผลิตภัณฑ์และบริการของออราเคิลสำหรับอุตสาหกรรมการสื่อสาร ออราเคิลมีแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรสำหรับบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Centric) ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้สูงสุด

โซลูชั่นของออราเคิลประกอบด้วย ออราเคิลแอพพลิเคชั่น และออราเคิลเทคโนโลยีที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมระบบข้อมูลอันทรงพลังด้วยเทคโนโลยีกริด คอมพิวติ้ง จึงสนับสนุนการทำธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น บริหารคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม ตลอดจนจัดทำระบบใบเรียกเก็บเงิน
ได้อย่างรวดเร็วและให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวก

แอพพลิเคชั่นของออราเคิล ประกอบด้วย ออราเคิล อี-บิสิเนส สวีท (Oracle E-Business Suite) และผลิตภัณฑ์ของพีเพิลซอฟท์ และเจดี เอ็ดเวิร์ดส เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบข้อมูลภายในองค์กร รวมถึงเชื่อมโยงการทำงานด้านต่างๆ ภายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกันและให้มีระบบการทำงานเป็นอัตโนมัติ ออราเคิลแอพพลิเคชั่นได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน ปรับกระบวนการทำงานให้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารธุรกิจหลักมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Management : ERM) การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) ระบบบริหารการเงิน (Financial Management Systems : FMS)
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management : HCM) และการบริหารจัดการระบบซัพพลายเชน (Supply Chain Management : SCM)
สำหรับผลิตภัณฑ์สำคัญ ๆ ที่พัฒนาจากโซลูชั่นของออราเคิล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการสื่อสาร ได้แก่
• ระบบบริหารจัดการลูกค้า (Customer Management Solution) ประกอบด้วยแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาจากแพลทฟอร์มข้อมูลของอุตสาหกรรมการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการสื่อสารเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างละเอียดและลึกซึ้ง มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามากขึ้น และบริหารการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทำให้สามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น รวมทั้งสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นและหลากหลายมากขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ระบบบริหารจัดการข้อมูล ประกอบด้วย โซลูชั่นศูนย์ข้อมูลลูกค้า (Customer Data Hub) ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลอันหลากหลายของลูกค้าที่รวบรวมจากระบบออราเคิลหรือระบบอื่นๆ ไว้ได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด เพื่อนำไปใช้งานในด้านต่างๆ อาทิ การติดต่อระหว่างภาคธุรกิจและลูกค้า (Business-to-Consumer: B2C) การทำงานระหว่างภาคธุรกิจด้วยกัน (Business-to-Business: B2B) และการทำงานแบบผสมผสาน
• ระบบออราเคิล ฟิวชั่น มิดเดิลแวร์ (Oracle Fusion Middleware) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐานและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้า ได้แก่ ระบบออราเคิลแอพพลิเคชั่น เซิร์ฟเวอร์ (Oracle Application Server) ระบบออราเคิล คอลลาบอเรชั่น สวีท (Oracle Collaboration Suite) และระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ท่าและบริการเว็บ (Portal and Web Services Management) เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้แก่ธุรกิจและสร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีให้แก่บริษัทผู้ให้บริการสื่อสารต่างๆ
• ระบบกริดคอมพิวติ้ง และดาต้าเบส 10จี (Oracle Grid Computing และ Database 10g) ซึ่งมีระบบ I/O เป็นปัจจัยสนับสนุนความพร้อมในการรองรับการใช้งาน ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิ-ภาพในการทำงาน และสร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูล ระบบออราเคิล ดาต้าเบส 10จี สนับสนุนเทคโนโลยีกริด คอมพิวติ้งของออราเคิล เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นในต้นทุนที่ลดลงจากเดิมอย่างมาก

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners