เอชพีเอาใจแฟน Animation โครงการ “HP Animation Workshop” อบรมเเอนิเมชั่นฟรีสำหรับผู้สนใจ

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 9

เอชพี เชิญนิสิตนักศึกษาแฟนพันธุ์แท้ Animation เข้าร่วมโครงการ “HP Animation Workshop” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานด้านแอนนิเมชั่นด้วยอุปกรณ์ล้ำสมัยของเอชพี ศึกษาการทำการ์ตูน Animation จากภาพยนตร์ต้นแบบ “Madagascar” แนะนำการทำ Animation เบื้องต้น เรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี พร้อมปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติงาน ฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ หลังจบกิจกรรมลุ้นรับรางวัล Animation ยอดเยี่ยมจากเอชพีอีกเพียบ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2548 – วันที่ 16 กันยายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-300-1235

การจัดการอบรม “HP Animation Workshop”นี้ จะมีขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2548 ณ บริษัทเอชพี อาคารอื้อจื่อเหลียง

มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และสถาบันเทคโนโลยีมหานคร

สถาบันคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สถาบัน NET-DESIGN

About Author

terng ^_^

terng ^_^