ไอ-โมบาย เกาะกระแส เรียลลิตี้ จัดโครงการ i-mobile Young Manager Contest เฟ้นหาคนเก่งบริหารร้านไอ-โมบาย

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 40

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ร้านไอ-โมบาย ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ Panasonic Mobile Phone, Motorola และ Brand Maker เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางวิชาการ และแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบอิสระ จัดประกวด โครงการประกวดแผนการตลาดและการขาย “i-mobile Young Manager Contest” The Reality Show มุ่งให้นักศึกษาแข่งขันการเขียนแผนการตลาด และการขาย พร้อมแข่งขันบริหารงานจริงที่ไอ-โมบาย เป็นครั้งแรก

นายธวัชชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวความคิดสร้างสรรค์หรือ “ Creativity to Infinity ” เป็นตัวสร้าง “โอกาส” ทางธุรกิจและเป็นดัชนีที่วัดความสามารถของนักบริหารและนักการตลาดได้ ดังนั้นไอ-โมบาย เล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมที่สามารถให้นักศึกษามีโอกาสสร้างสรรค์แนวคิดทางการตลาด จึงจัดแข่งขัน “ i-mobile Young Manager Contest ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ชีวิตการทำงานทางด้านบริหารการตลาด

“สำหรับโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้แนวคิดทางการตลาดใหม่ ๆ การวางกลยุทธ์ทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการตกแต่ง Display โดยเน้นการทำการตลาด Retail Marketing การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงรูปแบบการบริหารร้านค้า, ร้านค้าเคลื่อนที่, มินิคาร์ และการออกบูธสำหรับ Modern Trade โดยไอ-โมบายจัดโครงการประกวดแผนการตลาดขึ้นเป็นครั้งแรก และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำแผนการตลาดมาปฏิบัติงานจริง” นายธวัชชัยกล่าว

ทั้งนี้ไอ-โมบายจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาได้เขียนแผนการตลาดและการขายให้กับ I-mobile shop และ i-mobile mini car โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้มีโอกาสบริหารร้านไอ-โมบายจริงเป็นระยะเวลาร่วม 1 เดือน รวมถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้อบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการในร้านไอ-โมบาย และการสัมมนาการตลาดและการขายจากนิตยสาร BrandAge

โดยที่ผ่านมาไอ-โมบายได้จัดแนะนำโครงการ และจัดกิจกรรมโรดโชว์ยังสถาบันการศึกษาต่างๆ แล้วทั่วประเทศ อาทิเช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และในเขตส่วนกลาง อันได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก จะจัดขึ้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2548 และ วันที่ 26 สิงหาคม 2548 ที่ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ยังจัดทำโปสเตอร์แนะนำโครงการไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกกว่า 30 สถาบัน ทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ส่งแผนงานเข้าประกวด ต้องเป็นนักศึกษาในสถาบันเดียวกัน รวมตัวกันจำนวน 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับผิดชอบ โดยสามารถขอใบสมัครได้ที่ร้าน I-mobile shop ทุกสาขา หรือ ที่www.i-mobile.co.th และ www.brandmaker.co.th/i-mobile และ โทร. 0-2219-3190-1 ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาจะแบ่งเป็น 3 รอบ คือ

1.รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยให้นักศึกษาเขียนแผนการตลาด และส่งเสริมการขายสำหรับร้านไอ-โมบาย และมินิคาร์ ซึ่งกรรมการจะพิจารณาแผนงานที่ดีที่สุดจำนวน 5 แผนในแต่ละภาค โดยปิดรับแผนงานพร้อมใบสมัครภายในวันที่ 12 กันยายน 2548

2. รอบตัวแทนภาค โดยให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก มาปฎิบัติงานลงสถานการณ์จริง กับกิจกรรมการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในศูนย์การค้า เพื่อสรรหาตัวแทนที่ดีที่สุดในแต่ละภาค เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในระดับประเทศ ตัวแทนของภาคต่างๆ จะได้รับการอบรมด้านการวางแผนการตลาดและวางแผนการขายเป็นเวลา 2 วัน เพื่อเตรียมลงสนามจริง กับการแข่งขันในภาคปฎบัติงาน กับ การเข้าบริหารในร้านไอ-โมบาย และมินิคาร์ จริงเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณเดือนตุลาคม 2548

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์โดยกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งสำเนาบัตรนักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 แผ่น พร้อมลงนามอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม แล้วส่งมาที่โครงการ i-mobile Young Manager Contest ภายในวันที่ 12 กันยายน 2548 ที่ ตู้ปณ. 30 ปณฝ.ราชเทวี กทม.10401 หรือโทรสารมาที่ 0-2219-3192 สำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 150,000 บาท ตัวแทนภาคและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน จะได้รับคูปองสำหรับแลกหรือซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile มูลค่าคนละ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท โดยผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ขาดของไอ-โมบาย

ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกความคิดที่ได้รับรางวัลจะสามารถพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด และอยากให้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถทางด้านการบริหารและการตลาดต่อไป

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners