สกอ.ร่วมกับกลุ่มสามารถ เปิดฮอตไลน์สายด่วน บริการข้อมูลการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 22

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดให้บริการสอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบเอ็นทรานส์รูปแบบใหม่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศแก่เยาวชนและนิสิต นักศึกษา

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด จำนวน 135 แห่งทั่วประเทศได้แก่ 1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 20 แห่ง 2. สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 4 แห่ง 3. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 56 แห่ง 4. มหาวิทยาลัยสงม์ 2 แห่ง 5. สถาบันราชภัฏ 2 แห่ง และ6. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีก 30 วิทยาเขต โดยสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่าน Call Center หมายเลข 02-576-5555 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป

About Author

terng ^_^

terng ^_^