ไอบีเอ็มเติมอาหารสมองคนไทย เปิดให้ดาวน์โหลดอีบุ๊ค “ฐานข้อมูลเบื้องต้น” ภาคภาษาไทยเล่มแรกฟรี

โดย shyboy | 12 พฤศจิกายน 2555 เมื่อ 11:44 น. | อ่าน 36

ไอบีเอ็มจัดทำหนังสือ “ฐานข้อมูลเบื้องต้น” ฉบับภาษาไทย ซึ่งจัดทำเป็นภาษาท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หนังสือเล่มนี้เต็มเปี่ยมด้วยเนื้อหา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  โดยแปลมาจากหนังสือ Database Fundamentals ต้นฉบับภาคภาษาอังกฤษของไอบีเอ็ม ที่ได้รับความนิยมในการดาวน์โหลดจากทั่วทุกมุมโลก ขณะนี้ไอบีเอ็มเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป สามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในรูปแบบอีบุ๊คภาคภาษาไทยได้ที่ ibm.com/databasebook_thai เพื่อนำไปใช้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญในโลกปัจจุบัน ที่องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

About Author

shyboy

shyboy

Partners