ผู้บริหารดีแทคได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของเทเลนอร์ พม่า

โดย nookzz | 12 กรกฎาคม 2556 เมื่อ 14:33 น. | อ่าน 69

PetterFurbergเทเลนอร์ กรุ๊ปประกาศแต่งตั้ง นายเพ็ตเตอร์ เฟอร์เบิร์ก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ดีแทค เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทเลนอร์ พม่า การแต่งตั้งในครั้งนี้ได้รวมถึง นางสาว ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People ดีแทค เป็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People เทเลนอร์ พม่า และ นายประเทศ ตันกุรานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการโครงข่าย ดีแทค เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเลนอร์ พม่า ทั้งนี้ การแต่งตั้งจะมีผลเร็วที่สุดภายหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบการโทรคมนาคมอย่างเป็นทางการ

การประกาศแต่งตั้งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบริหารงานในดีแทค โดยผู้บริหารทีได้รับการแต่งตั้งทุกท่านยังคงรับผิดชอบในสายงานที่ทำปัจจุบันและเตรียมส่งต่องานให้ผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งใหม่เข้ามาสานงานต่ออย่างราบรื่น

นายเพ็ตเตอร์ เฟอร์เบิร์ก มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคนาคม ร่วมกับเทเลนอร์มา 14 ปี โดยดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารอาวุโสสูงสุดในฝ่ายต่างๆ เช่น ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน และบริการ เทเลนอร์ กรุ๊ป รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ดีแทค

TipayaratKaewsringgarm

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ได้ร่วมงานดีแทคมา 6 ปี เป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายการจัดการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า และล่าสุด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People นายประเทศ ตันกุรานันท์ ได้ร่วมงานดีแทคมา 8 ปี ในตำแหน่งสำคัญ อาทิ หัวหน้าฝ่ายออกแบบโครงข่าย และหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และล่าสุดตำแหน่งหัวหน้าสายงานปฏิบัติการโครงข่าย นายประเทศได้รับผิดชอบโครงการสำคัญ อาทิ การเปลี่ยนโครงข่ายดีแทคทั่วประเทศ และขยายติดตั้งสถานีฐาน 3G ทั้งคลื่น 850MHz และคลื่น 2100MHz

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ให้ความคิดเห็นว่า “ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค และเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในเรื่อง Care & Growth ไม่มีสิ่งใดจะเป็นรางวัลสำหรับผมมากไปกว่าการที่ได้เห็นบุคลากรในองค์กรสามารถเติบโตและก้าวขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญภายในเทเลนอร์ กรุ๊ป และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นโอกาสให้พวกเขามีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้เทเลนอร์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในเอเชีย

PrathetTankuranun

ทั้งนี้ นายเพ็ตเตอร์ นางสาวทิพยรัตน์ และนายประเทศ เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้ดีแทคมาโดยตลอด และในช่วง 2 ปีที่ผมได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับพวกเขา จนกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า ผลงานที่พวกเขาสร้างไว้ที่ดีแทคมีคุณค่ามากและดีแทคจะสานต่อความสำเร็จนั้นต่อไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความสำเร็จของเทเลนอร์ในประเทศพม่า”

About Author

nookzz

nookzz

Partners