ทรูวิชั่นส์จะดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมการออกอากาศ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมเพิ่มเอชดีรวมเป็น 17 ช่อง มากที่สุดในประเทศไทย

โดย shyboy | 12 กรกฎาคม 2555 เมื่อ 17:01 น. | อ่าน 66

ทรูวิชั่นส์จะดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมการออกอากาศ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในคืนวันที่ 15 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 23.00 น. จนถึง วันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 9.00 น. เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการของทรูวิชั่นส์ อีกทั้งเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการที่ซึ่งติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการรับรายการแบบบอกรับสมาชิกที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ทำให้ทรูวิชั่นส์สามารถเพิ่มเติมช่องรายการ HD ระดับคุณภาพ รวมทั้งหมดเป็น 17 ช่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกทั้งในระบบเคเบิลใยแก้ว และ ระบบจานดาวเทียม ได้แก่ History HD, Sundance HD, ESPN HD, KBS World HD, HD SHowcase, Reality HD, HBO HD, TrueSport HD, TrueSport HD 2, Natioanal Geographic HD, Discovery HD World, Fox Movies Premium HD, Fox Family Movies HD, AXN HD, KMTV HD, iConcerts HD และ TNN 24 HD

โดยในการพัฒนาระบบการออกอากาศครั้งนี้  ด้วยเหตุผลทางเทคนิคจะส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถรับสัญญาณจากทรูวิชั่นส์ได้ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางทรูวิชั่นส์ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีผลกระทบต่อสมาชิกโดยรวมน้อยที่สุด ทั้งนี้ สมาชิกจะสามารถรับสัญญาณได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ประโยชน์จากการดำเนินการในครั้งนี้ สมาชิกทรูวิชั่นส์ในแพ็กเกจ แพลทินัม จะได้รับชม ช่องรายการคุณภาพเพิ่มเติมในระบบเอชดี 17 ช่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ได้แก่ History HD, Sundance HD, ESPN HD, KBS World HD, HD SHowcase, Reality HD, HBO HD, TrueSport HD, TrueSport HD 2, Natioanal Geographic HD, Discovery HD World, Fox Movies Premium HD, Fox Family Movies HD, AXN HD, KMTV HD, iConcerts HD และ TNN 24 HD

ส่วนสมาชิกทรูวิชั่นส์ในแพ็กเกจโกลด์ โกลด์ไลท์ และ ซิลเวอร์ จะได้รับชมช่องรายการคุณภาพเพิ่มเติมในระบบเอชดี 3 ช่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ได้แก่  Reality HD, TNN24 HD และ HD SHOWCASE เพื่อเพิ่มอรรถรสและความหลากหลายในการรับชมช่องรายการคุณภาพใหม่ๆ ให้กับสมาชิก รายการสำคัญที่สมาชิกจะได้รับชมหลังจากการดำเนินการครั้งนี้ด้วยคือ มหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2012 ในรูปแบบเอชดี ครั้งแรกในเมืองไทย (ผ่านทาง ช่อง HD SHOWCASE ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ช่องของทรูวิชั่นส์ที่ถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิค 2012)

สำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ในแพ็กเกจอื่นนอกจากข้างต้น จะได้รับชมช่องรายการใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ช่อง คือ Channel 10 ซึ่งเป็นช่องรายการที่รวมรายการดังๆ ทั้งข่าว ภาพยนตร์ และบันเทิงอื่นๆ อีกมาก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อนึ่ง ด้วยเทคโนโลยีของระบบการออกอากาศใหม่ พร้อมกับช่อง HD ที่เพิ่มขึ้น ทรูวิชั่นส์มีความจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณใหม่เป็น ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD PLUS ให้แก่สมาชิก เนื่องจากกล่องรับสัญญาณเดิมจะไม่สามารถรับชมช่องรายการของทรูวิชั่นส์ทั้งในส่วนรายการเดิมและในส่วนที่เพิ่มเติมให้ใหม่ ทั้งในระบบปกติและระบบ HD ได้ โดยทรูวิชั่นส์ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2554 เป็นต้นมาแล้ว เพื่อเชิญชวนให้สมาชิก ในแพ็กเกจ แพลทินัม โกลด์ โกลด์ไลท์ และ ซิลเวอร์ (ในระบบชุดเช่า) ขอรับการบริการเปลี่ยนกล่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ   ณ ปัจจุบันสมาชิกส่วนใหญ่ได้รับการเปลี่ยนกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือสมาชิกอีกเพียง เล็กน้อยเท่านั้น ที่ทรูวิชั่นส์ได้ประสานงานไปยังผู้ใช้บริการแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการติดต่อเข้าดำเนินการเปลี่ยนกล่อง ทั้งนี้ ทรูวิชั่นส์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดต่อสมาชิกยังที่พักอาศัยโดยตรงเพื่อทำการเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณ รวมทั้งได้เพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณให้กับสมาชิกเหล่านี้อย่างทั่วถึง โดยสมาชิกในแพ็กเกจ  แพลทินัม โกลด์ โกลด์ไลท์ และ ซิลเวอร์ (ในระบบชุดเช่า) ที่ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเป็นกล่องรับสัญญาณ ทรูวิชั่นส์ รุ่น HD PLUS สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการ ได้ที่ ทรูวิชั่นส์ แคร์ 02-725-2525

ทรูวิชั่นส์ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบถึงขั้นตอนการเตรียมการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการรับชม เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับสมาชิก โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกจะได้รับความพึงพอใจกับคุณภาพ ประสิทธิภาพในการรับชม รวมทั้งช่องรายการใหม่ที่เพิ่มขึ้น จากการดำเนินการในครั้งนี้

เอกสารแนบเพิ่มเติม

  • การติดตามรายการต่างๆ ที่ออกอากาศในช่วงเวลาที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้

ทรูวิชั่นส์ได้มีการตรวจสอบผังรายการในช่วงเวลาปรับปรุงระบบ และเพื่อไม่ให้สมาชิกพลาดชมรายการถ่ายทอดสด Golf PGA และ Tennis WTA ทางทรูวิชั่นส์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเปิดให้สมาชิกได้รับชมสดผ่านทางเฟซบุ๊คของทรูวิชั่นส์ www.facebook.com/truevisions และสำหรับรายการอื่นๆ สมาชิกสามารถเช็คผังออกอากาศซ้ำ (RE-RUN) ทาง ในนิตยสาร ทรูวิชั่นส์ พรีเมียร์ ทีวีไกด์ ฉบับเดือน ก.ค. เพื่อสามารถติดตามรับชมได้เช่นเดียวกัน

  • ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกในแพ็กเกจ แพลทินัม โกลด์ โกลด์ไลท์ และ ซิลเวอร์ (ในระบบชุดเช่า) เข้ารับการบริการเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณ

ทรูวิชั่นส์ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเชิญชวนให้สมาชิก ในแพ็กเกจข้างต้น ให้เข้ารับบริการเปลี่ยนกล่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ โฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ช่องรายการต่าง ๆ ของ ทรูวิชั่นส์, ตัววิ่งในรายการต่าง ๆ ในช่องของ ทรูวิชั่นส์, ข่าวประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของทรูวิชั่นส์ ได้แก่ รายการสด เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และ ตัววิ่ง หน้าจอ เป็นต้น

  • ช่องทางการสื่อสารรายละเอียดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบควบคุมการออกอากาศ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

สมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง เอกสารวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งแทรกไปกับนิตยสาร พรีเมียร์ ทีวีไกด์ ฉบับเดือน กรกฎาคม รวมถึงทรูวิชั่นส์ได้มีการสื่อสารและชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกผ่านทุกช่องทางของทรูวิชั่นส์

หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้ว หากสมาชิกท่านใดมีปัญหาขัดข้องในการใช้บริการ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยศึกษาจากข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ตามช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ เอกสารแนบใน ทรูวิชั่นส์ พรีเมียร์ ทีวีไกด์ ฉบับเดือน กรกฎาคม, ศูนย์บริการสมาชิก ทรูวิชั่นส์แคร์  โทร. 0-2725-2525 กด 1 แล้ว กด 4,  ทรูวิชั่นส์ช่อง 12, www.truevisionstv.com หรือ เฟสบุ๊ค www.facebook.com/truevisions

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners