UIH รุกตลาดบรอดแบนด์ต่างจังหวัด ปูพรมขยายศักยภาพเครือข่าย 1,100 เส้นทางทั่วประเทศ

โดย nookzz | 12 มิถุนายน 2558 เมื่อ 15:56 น. | อ่าน 58

ภาพคุณสันติ เมธาวิกุลUIH รุกหนักขยายศักยภาพเครือข่ายบรอดแบนด์  1,100 เส้นทางทั่วประเทศ  รองรับการให้บริการ Cloud NextGen  อย่างครบวงจร เจาะตลาดเคเบิ้ลท้องถิ่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย System Integrator ทั่วประเทศ ดูแลลูกค้าเรียลไทม์

นายสันติ เมธาวิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) กล่าวว่า  ขณะนี้ ยูไอเอช ได้ขยายศักยภาพเครือข่ายบรอดแบนด์ 1,100 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหัวเมืองหลักที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจกว่า 20 แห่ง  ซึ่งการขยาย Coverage Area นี้เป็นการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการในเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

“เราขยาย coverage ในการให้บริการด้วยไฟเบอร์ ออฟติค เพิ่มเติมไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง  รวมเส้นทางที่ขยายเมืองหลัก ๆ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภูมิภาค และธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเข้าสู่ตลาด AEC” นายสันติกล่าว

ทั้งนี้การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายบรอดแบนด์ สามารถรองรับบริการและเป็นประโยชน์กับกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัด  โดยเฉพาะในกลุ่มเคเบิ้ลท้องถิ่น โรงแรม โรงพยาบาลเอกชน  รวมถึงโรงงานต่าง ๆ ตลอดจนกลุ่มธุรกิจที่มีสาขาเช่นธนาคาร ให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณบรอดแบนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  ด้วยระบบความปลอดภัย มีความเสถียรของข้อมูลสูง สามารถทำธุรกรรม  รับส่งข้อมูลได้โดยข้อมูลไม่สูญหาย ด้วยมาตรฐาน MEF CE 2.0 ตลอดจนเลือกใช้บริการใหม่ คลาวด์ เน็กซ์เจน (Cloud NextGen) ได้ตามการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยครอบคลุม 5 บริการ ได้แก่  บริการคลาวด์ วีพีเอ็น  บริการคลาวไวไฟ  บริการคลาวด์ อินเทอร์เน็ต บริการคลาวด์ โพรเท็คชั่น และบริการคลาวด์ เอชเอ็ม (ไฮบริดจ์)

ส่วนในการทำตลาด  UIH ได้แต่งตัวตัวแทนผู้ให้บริการรวบรวมระบบ ( System Integrator  หรือ SI)  ทำหน้าที่ให้ปรึกษา ออกแบบระบบเครือข่าย บริการติดตั้ง และดูแลระบบให้ลูกค้าอย่างเรียลไทม์  ขณะนี้มี SI ที่มีศักยภาพการให้บริการลูกค้าและได้รับการแต่งตั้งแล้วได้แก่ ตัวแทนภาคใต้  ได้แก่ บจ.ไอส์แลนด์ เทคโนโลยี , บจ. เอ็กซ์เพรส ดาต้า , บจ. อินเตอร์คอนเน็ค โซลูชั่น , บจ. ปิรามิด โซลูชั่น , บจ.เทลคอม แอดวานซ์ และ บจ.บลูชิป ไอที สมุย  ตัวแทนจำหน่ายในภาคเหนือ ได้แก่ บจ.โมวาซี เทคโนโลยี, บจ.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น , บจ. อ็อกซิเจน อินเทลลิเจนท์  และ บจ.จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น  ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออก หจก.สยามอีบิสซิเนส  ,บจ.ไทยซิสเต็ม อินทิเกชั่น  บจ. อินเตอร์เน็ตอีสท์  และบจ. ไทโคเจแปน

UIHจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการตลาดกับตัวแทนจำหน่ายในทุกภูมิภาค เช่นการจัดงานสัมมนาร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ารู้จัก UIH  มากยิ่งขึ้น  ซึ่งการลงทุนจะมองตลาดต่างจังหวัดที่มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี  พร้อมกับการขยายอิมพลีเม้นต์เครือข่ายไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการขยายสาขา หรือ เพิ่มการให้บริการ เช่น เพิ่มแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการในแต่ละองค์กร  โดย UIH พร้อมให้บริการออกแบบดีไซน์ ระบบเครือข่าย นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายในภูมิภาคเช่นเดิม”  นายสันติกล่าว

About Author

nookzz

nookzz