บอร์ด กทค. มีมติขยายเวลาประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จนกว่าการประมูลจะสิ้นสุด

โดย shyboy | 11 พฤศจิกายน 2558 เมื่อ 22:38 น. | อ่าน 77

048A2368พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. ในฐานะ ประธาน กทค. กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จนถึงรอบที่ 29 ราคาการประมูลรวมทั้ง 2 ชุดคลื่นความถี่อยู่ที่ 50,132 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 ชุดคลื่นความถี่ ราคาทะลุ 100% ของราคาคลื่นความถี่แล้ว

จากสถานการณ์การประมูลจะเห็นว่ามีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง กทค. เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม จึงได้มีการประชุม กทค. นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ออกไปจนกว่าการประมูลจะสิ้นสุดลง จากเดิมกำหนดระยะเวลาประมูลถึงเวลา 21.00 น. และหากการประมูลยังไม่เสร็จสิ้น จะจัดให้มีการประมูลต่อในวันที่ 12 พ.ย. 2558 ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของ กทค. ที่สามารถดำเนินการได้

048A2365ขณะเดียวกัน ที่ประชุม กทค. ยังมีมติให้ผู้ร่วมประมูลได้พักเวลาการประมูลเป็นเวลา 30 นาที ตั้งแต่เวลา 21.00-21.30 น. โดยสำนักงาน กสทช. จะส่งข้อความผ่านซอฟต์แวร์การประมูลไปยังผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายให้ทราบมติดังกล่าว และหากผู้เข้าร่วมประมูลต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม เช่น ยารักษาโรค ให้ยื่นความต้องการกลับมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดหาให้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะไม่สามารถออกจากห้องประมูลได้จนกว่าการประมูลจะสิ้นสุดลง

About Author

shyboy

shyboy

Partners