กลุ่มทรู ส่ง 2 นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ โครงการ “15th True Future Journalist Award 2017”

โดย memine | 11 ตุลาคม 2560 เมื่อ 16:53 น. | อ่าน 22

280

ทรูปลูกปัญญา โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (กลาง) หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แก่ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (ที่2 จากซ้าย) ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย – สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 โดย นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน (ที่2 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญประจำกองบรรณาธิการ ร่วมแสดงความยินดีและให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมแก่นางสาวกชพร หงภัทรคีรี (ที่3 จากซ้าย) และ นายปัญจวิชญ์ ขอดทอง (ที่3 จากขวา) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สองนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ โครงการ 15th True Future Journalist Award 2017 ที่จะเดินทางไปดูงานและสัมผัสประสบการณ์การทำงานข่าวระดับโลก ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2560ณ สำนักข่าว BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศทั้งสองคนที่ได้รับคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษา จำนวน 305 คน จาก 20 สถาบัน 12 จังหวัดทั่วประเทศ จะได้เรียนรู้งานข่าว การเขียนสคริปต์ การถ่ายทำ การผลิตและตัดต่อรายการ ตลอดจนเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่ห้องข่าว BBC World News เป็นเวลา 1สัปดาห์ พร้อมที่พัก บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ลอนดอน และเบี้ยเลี้ยงตลอดระยะเวลาการดูงาน

About Author

memine

memine

Partners