Symbian Belle เตรียมจุติลง Nokia รุ่นเก่าในช่วงต้นปี 2012

โดย Ororo | 9 ธันวาคม 2554 เมื่อ 15:26 น. | อ่าน 22
ผู้ใช้ Nokia รุ่น N8, E7, X7, C6-01, C7, Oro, E6 และ 500 จะได้รับการอัพเดท Symbian Belle ในเร็วๆนี้ คาดว่าเป็นช่วงต้นปีหน้า

    ผู้ใช้ Nokia N8, E7, X7, C6-01, C7, Oro, E6 และ 500 จะได้รับการอัพเดท Symbian Belle ในเร็วๆนี้ อ้างอิงจาก All About Symbian ระบุว่า Nokia รุ่นเหล่านี้จะได้รับการอัพเดทในช่วงต้นปี 2012 ซึ่งทาง Nokia ยังไม่มีการระบุแน่นอนว่าต้นปีที่กล่าวนี้ถึงหมายถึงเดือนไหน

    ในแฟนเพจของ Nokia คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเป็นกุมภาพันธ์ของปี 2012 และการปล่อยอัพเดทจะกระจายไปแต่ละภูมิภาคในเวลาไล่เลี่ยกัน

ที่มา: GSMArena

About Author

Ororo

Ororo

Partners