ฮัทช์ หนุนนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน BREW เทคโนโลยี ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 23

บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับ 6 ผู้ชนะเลิศ จากการแข่งขันในโครงการ BREW?Developer Competition และ โครงการ BREW Champion โดยทั้งสองโครงการมุ่งที่จะกระตุ้นให้นักพัฒนาโปรแกรมของไทยได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ BREW เทคโนโลยี และเพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรม BREW? ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอที เพื่อรองรับ BREW แอพพลิเคชั่นที่กำลังเติบโต ตามขนาดของตลาดการสื่อสารไร้สายที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “รัฐบาลยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือของ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และบริษัท ควอลคอมม์ อินเตอร์เนชั่นแนลอินคอร์ปอเรทเต็ด ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา BREW แอพพลิเคชั่นส์สู่ประชาชน เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสื่อสารไร้สาย ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ BREW เทคโนโลยีจะมีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการเติบโตของอุตสากรรมโทรคมนาคมของประเทศ ในส่วนของรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพ ทักษะและความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านไอทีและการสื่อสารของประเทศ”

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “BREW? เป็นเทคโนโลยีที่รวมเอาข้อมูลที่เป็นดิจิตอลและข้อมูลเสียงเข้าไว้ด้วยกัน โดยออกแบบมาเพื่อรองรับระบบการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตสูงมาก เราจึงต้องการขยายการใช้ BREW?เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการหลากหลายในการสื่อสารแบบไร้สายที่เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันการคัดเลือกนักพัฒนาแอพลิเคชั่นหรือ BREW?Champion จะเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไอที และโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยี BREW?ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น

สำหรับ BREW? Champion เป็นความร่วมมือระหว่างเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด และ บริษัท ควอลคอมม์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรทเต็ด เพื่อค้นหา 3 สุดยอดนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฑูตทางเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้ BREW?สู่นักพัฒนาและประชาชนในวงกว้าง โดย 3 ผู้ชนะเลิศจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 100 คน คือ
1. นายกฤตย กฤษดากร ณ อยุธยา จาก บริษัท Debuz จำกัด
2. นางสาวพูลศิริ วงศ์วิเศษกิจ จาก บริษัท Motif Technology จำกัด
3. นางสาวรัชนี อึ่งรังสี จาก บริษัท มหาวิทยาลัยชินวัตร

โดยผู้ชนะทั้ง 3 ท่านได้รับทุนเข้าฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ BREW? ที่ศูนย์นักพัฒนาระบบ BREW? ณ สำนักงานใหญ่ ของ บริษัท ควอลคอมม์ เมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น ผู้ชนะทั้ง 3 คน จะจัดการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ในประเทศไทยและจัดประชุมประจำเดือนร่วมกับพันธมิตร เพื่ออัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับ BREW? แก่สมาชิกเป็นระยะเวลารวม 2 ปี ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทกว่า 30 แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม

BREW?Developer Competition Award เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นสำหรับนักพัฒนาเพี่อนำแอพพลิเคชั่น BREW? มาใช้ในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน HutchPlay โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ PlayGame (บริการเกมมัลติมีเดียสำหรับคอเกมบนมือถือ) PlayFun (บริการเพิ่มสีสัน และความสนุกในการใช้งาน) และPlayUpdate (บริการอัพเดตข้อมูลจากแวดวงกีฬาและบันเทิง) การแข่งขันครั้งนี้ได้มีนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 37 ชิ้นงาน จากผู้ร่วมแข่งขัน 18 ท่าน บริษัทที่ผลงานได้รับการคัดเลือกในแต่ละหมวด คือ
1. PlayUpdate โดย บริษัท A-time ผลงาน คือ A-timemedia
2. PlayGame โดย บริษัท Promptnow ผลงาน คือ New Year Chaos
3. PlayFun โดย นายวิชัย รัตนานุรักษ์ จาก บริษัท Blue Eyes ผลงาน คือ Wallus

นอกเหนือจากการที่ผู้ชนะทั้ง 3 ท่าน จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ 50% จากการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการของฮัทช์แล้ว ฮัทช์ยังมอบรางวัลแพ็คเก็จท่องเที่ยวกรุงโตเกียวและเยี่ยมชมบริษัทพันธมิตรของ BREW? ในประเทศญี่ปุ่นแล้วแล้ว อีกด้วย

นางกมลภัทร แสวงกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด กล่าวว่า “ฮัทช์มีความยินดีอย่างมากที่โครงการ BREW? Developer Competition Award และBREW?Champion ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นชาวไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สำหรับฮัทช์ในฐานะผู้นำตลาดบริการมัลติมีเดียสื่อสารไร้สาย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทย นอกจากนี้ ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือยังจะได้รับประโยชน์เนื่องจาก แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ จะช่วยตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และให้ทั้งความบันเทิง และข้อมูลข่าวสาร ได้หลากกลายมากขึ้น”

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners