ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้อาร์เอสชนะ ในกรณีการแพร่ภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย World Cup 2014

โดย nookzz | 11 มิถุนายน 2557 เมื่อ 14:49 น. | อ่าน 48

rswc

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ ชนะคดีการแพร่ภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย World Cup 2014 โดยให้สามารถถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านทางฟรีทีวีแค่ 22 แมทช์เท่านั้น จาก 64 แมทช์การแข่งขัน

ในวันนี้ 11 มิถุนายน 2557 ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษา คดีบริษัทอาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนลบรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด ฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  ขอให้ยกเลิกประกาศ กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Must Have) และมิให้นำประกาศดังกล่าวมาใช้กับการเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย เฉพาะกรณี บริษัท อาร์เอส ฯ นั้น

about12

พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า กสท. น้อมรับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ และจะนำผลการตัดสินไปสู่การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กสท. ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับบริการโทรทัศน์โดยเท่าเทียมกันอย่างเต็มความสามารถแล้ว

About Author

nookzz

nookzz

Partners