เอไอเอส รับรางวัลระดับโลกจาก สหประชาชาติ และไอทียู จากโครงการต้นแบบยกระดับชีวิตดิจิทัลให้เกษตรกรไทย

โดย RingRangRung | 11 พฤษภาคม 2559 เมื่อ 12:03 น. | อ่าน 31

160511 Pic เอไอเอส รับรางวัลระดับโลกจาก สหประชาชาติ และไอทียู_1เอไอเอส โดย นายสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโซลูชั่น ด้านดิจิทัลไลฟ์ รับรางวัล Champion of WSIS Prize 2016 สาขา ICT Application : e-Agriculture จากโครงการต้นแบบ City – to- Farm Agriculture Assisting (CFAA)  โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามายกระดับการใช้ชีวิตของเกษตรกรไทยด้วยการเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในชนบทกับผู้บริโภคในเมืองให้สามารถติดต่อซื้อขายกันได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ผ่าน CFAA แพลทฟอร์ม โดยงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงานการประชุมสุดยอดสังคมสารสนเทศ (WSIS Forum ) เพื่อร่วมกันพัฒนา และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของประชากรโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union :ITU) และสหประชาชาติ (United Nation :UN) โดยมี นายเจ้า ฮู้หลิน เลขาธิการไอทียู เป็นผู้มอบรางวัล ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners