ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง…ธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี

โดย shyboy | 12 มีนาคม 2558 เมื่อ 02:27 น. | อ่าน 14

Banner58สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยี ที่มีผลงานและผลิตภัณฑ์ทางด้านไอที ซอฟต์แวร์ Clean technology และเทคโนโลยีอื่นๆ เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปี 2558 ธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้เริ่มต้นธุรกิจและทายาทธุรกิจด้านเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง และกิจกรรม workshop พร้อมกันนี้ยังผลักดันการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-583-9992 ต่อ 1508-1512 หรือ 02-564-7000 ต่อ 5544 เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/bic

e-mail : thinkbic@nstda.or.th (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมีนาคม 2558)

About Author

shyboy

shyboy

Partners