เอไอเอส ร่วมรณรงค์ “ทำดีได้ ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่งถึงมือคนไทย

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 10

เอไอเอส จับมือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ร่วมรณรงค์ ปลุกจิตสำนึกคนไทยทั้งแผ่นดิน เชิญชวนให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน คือ ตั้งใจมั่นในการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นกุศลให้สำเร็จ อย่างน้อย 1 คน 1 สัจจะ โดยถือโอกาสจากวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งเอไอเอส เห็นถึงความสำคัญของการร่วมรณรงค์กิจกรรมดังกล่าว จึงได้นำเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นช่องทางในการสื่อสารและร่วมรณรงค์ ใน 3 ส่วนคือ

1. ส่ง SMS ถึงผู้ใช้บริการ มีข้อความว่า “ร่วมตั้งสัจจะอธิษฐาน www.dharmastation.org ข้อมูลเพิ่มเติม *915915ฟรี”
2. นำภาพกราฟฟิคการทำดีในหลากหลายแง่มุมขึ้นในเว็บไซต์ของโมบายไลฟ์ www.mobilelife.co.th ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปเลือกดูและใช้โทรศัพท์มือถือกดเลือกดาวน์โหลดภาพเหล่านั้นมาเป็น MMS และ Wall Paper ได้ง่ายๆ อาทิ กด*772297 จากนั้นระบบจะส่งรหัสกลับมาให้กดดาวน์โหลดรูปมาได้ทันที (ไม่คิดค่าภาพกราฟฟิค , คิดค่าบริการ GPRS นาทีละ 1 บาท หรือตามโปรโมชั่น, ส่งต่อเป็น MMS ภาพละ 6 บาท)
3. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางใบแจ้งยอดค่าใช้บริการของเอไอเอส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เอไอเอส คอลล์เซ็นเตอร์ 1175

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners