ดีแทค มอบเงิน 3 ล้านบาท สนับสนุนโครงการจัดพิมพ์หนังสือ “ กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ”

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 22

คุณวิชัย เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มอบทุนสนับสนุนให้กับ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว., รองประธานคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย และประธานดำเนินการจัดพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุน โครงการจัดพิมพ์หนังสือ “กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ”

โครงการจัดพิมพ์หนังสือ “กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเมธีอาวุโส สกว. “กฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก” โดยโครงการวิจัยฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการชำระกฎหมายตราสามดวง ราชบัณฑิตยสถาน ทำการตรวจสอบและชำระต้นฉบับกฎมณเทียรบาลจนเสร็จสมบูรณ์ การชำระกฎมณเทียรบาลในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จของนักวิชาการไทย ซึ่งหนังสือดังกล่าว จัดพิมพ์ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสที่ประมวลกฎหมายตราสามดวงมีอายุครบ 200 ปี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 60 ในพุทธศักราช 2548 นับเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายตราสามดวง และเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพกษัตริย์ และสถาบันกษัตริย์ การปกครอง ความยุติธรรม ตลอดจนความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ทั้งนี้คาดว่าหนังสือจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners