พิธีลงนาม MOU ผู้ให้บริการมือถือพรีเพด DTAC

โดย terng ^_^ | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 13

ภาพจากพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card) ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการที่จะซื้อซิมการ์ดเลขหมายใหม่ในระบบเติมเงิน ในการแสดงตนพร้อมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ/องค์กรของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว บัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิตนักศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป.

About Author

terng ^_^

terng ^_^

Partners