Nokia ปลดคนงานออก 3,500 คน

โดย zipboy | 29 กันยายน 2554 เมื่อ 18:06 น. | อ่าน 9
ตกลงว่า Nokia ยังคงไม่ผ่านอาการอันตรายอยู่ดี เพราะข่าวนี้ ส่อถึงอาการที่แท้จริงของ Nokia ชัดๆ

    ท่าทางว่า Nokia จะยังอยู่ภาวะทรงกับทรุด (ค่อนไปทางทรุดมากกว่า) เพราะล่าสุด Nokia ประกาศปลดคนงานในฝ่ายการผลิต จำนวน 3,500 คน การลดคนครั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้สามารถทำราคาได้ดีกว่านี้ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อให้สภาพคล่องไปได้ดีกว่านี้ ปัจจุบัน Nokia มีพนักงานกว่า 140,000 คน แถมการปลดครั้งนี้ อาจจะเกิดขึ้นอีกในไตรมาสแรกของปีหน้าที่จะถึงนี้

    อาการของ Nokia จึงเป็นผู้ป่วยที่ยังไม่พ้นขีดอันตรายจริงๆ

อ้างอิงจาก : WSJ

About Author

zipboy

zipboy

Partners