การสำรวจโดย UBS ผู้ใช้ iPhone จะยังซื้อ iPhone เครื่องต่อไป 89%

โดย Ororo | 23 กันยายน 2554 เมื่อ 16:44 น. | อ่าน 13
ผลการสำรวจโดย UBS ชี้ให้เห็นถึงผู้ใช้ในแต่ละยี่ห้อ มีความจงรักภักดีกับแบรนด์มากน้อยเพียงไร ผลปรากฎว่า Apple iPhone นำโด่งเป็นอันดับ 1 ที่ 89%

     การสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดย UBS เพื่อวิเคราะห์ผล Brand Loyalty ในแต่ละแบรนด์ว่าถ้าผู้บริโภคเปลี่ยนมือถือจะยังซื้อมือถือยี่ห้อเดิมอยู่หรือไม่ ผลการสำรวจแบ่งเป็นแต่ละแบรนด์ได้ดังต่อไปนี้

  • Apple 89% (นำโด่งเป็นอันดับ 1 อย่างกินขาด แต่ลดลงจากปี 2010 ที่ 95%)
  • HTC 39%
  • RIM 33% (เหลือเพียงครึ่งเดียวจากเมื่อ 1 ปีกว่า)
  • Samsung 28%
  • Motorola 25%
  • Nokia 22%

     ข้อมูลอื่นๆชี้ว่าผู้ใช้ Smartphone Android จะยังซื้อ Android OS เป็นเครื่องถัดไป 60% ขณะที่อีก 31% สนใจที่จะย้ายไป iOS และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ Smartphone ระดับ Hi-End และมีแนวโน้มว่าจะซื้อเครื่องถัดไปที่แพงยิ่งขึ้น

ที่มา: GSMArena

About Author

Ororo

Ororo

Partners