S&P ลดอันดับ Nokia ลง

โดย Platform | 4 สิงหาคม 2554 เมื่อ 20:39 น. | อ่าน 9
S&P บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือขยับแบรนด์ Nokia ลงอีกเล็กน้อย ทั้งที่โดยปกติ Nokia ก็ไม่ได้มีสถานภาพที่ดีนักในปีที่แล้ว

Standard and Poor หรือ S&P ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย เอ้ย ไม่ใช่ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทลำดับต้น ๆ ของโลกพอ ๆ กับ มูดี้ส์ (ซึ่งไม่เคยจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตนเอง?) ได้ลดอันดับแบรนด์ Nokia จากเกรด BBB+ เป็น BBB ซึ่งสถานะเดิมก็ใช่ว่าจะดีอยู่แล้ว เขาให้เหตุผลว่ายอดขาย Nokia ไม่เติบโตและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เป็นไปด้วยความยากลำบาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ทโฟนอันเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันยุคปัจจุบัน รวมทั้งไม่สามารถจัดการด้านผลกำไรในรอบ 6-9 เดือนที่ผ่านมา และยังไม่มีความชัดเจนว่า Nokia จะส่ง Windows Phone ทำตลาด หากส่งมาเมื่อใด S&P ก็อาจจะจัดอันดับใหม่อีกครั้ง

ที่มา : AFP

About Author

Platform

Platform