ดีแทค รายงานยอดผู้ใช้บริการ ก.พ. 48

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 9

31 มีนาคม 2548 – บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) รายงานยอดผู้ใช้บริการ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2548 จำนวนทั้งสิ้น 7,966,885 เลขหมาย โดยร้อยละ 83.7 เป็นผู้ใช้บริการประเภทเติมเงิน จำนวนผู้ใช้บริการใหม่เพิ่มขึ้นสุทธิ 117,585 เลขหมาย (เดือนมกราคม 2548 เพิ่มขึ้น 63,135 เลขหมาย)
จำแนกได้เป็นจำนวนผู้ใช้บริการประเภทเติมเงิน เพิ่มขึ้นสุทธิ 105,719 เลขหมาย รวมเป็น 6,670,331 เลขหมาย ส่วนจำนวนผู้ใช้บริการประเภทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นสุทธิ 11,866 เลขหมาย เพิ่มขึ้นเป็นบวกอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ยี่สิบสอง (ฐานลูกค้ารวมเติบโตประมาณ 9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 47) ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการประเภทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,296,554 เลขหมาย

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ดีแทคมีสถานีเครือข่ายรวมทั้งสิ้น 5,404 สถานี

About Author

mchaw

mchaw

Partners