กลุ่มทรู จัดการอบรมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 2

โดย memine | 10 ตุลาคม 2560 เมื่อ 15:14 น. | อ่าน 81

276_1_Color

กลุ่มทรู หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (คอนเน็กซ์-อีดี) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ จัดการอบรมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 2 ซึ่งในโอกาสนี้ นายนพปฎล เดชอุดม (ยืนที่ 7 ขวา) รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมให้ข้อคิดที่น่าสนใจแก่เหล่าผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มาร่วมการอบรม

276_2_Color

ทั้งนี้ โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีจากทั่วประเทศมาลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประชารัฐที่กลุ่มทรูรับผิดชอบ โดยมีภารกิจหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนและชุมชนรอบข้าง พร้อมผลักดันให้คณะครูและนักเรียนใช้สื่อและอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ซึ่งขณะนี้ มีผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งสิ้น 100 คนแล้ว ได้แก่ รุ่นที่ 1 จำนวน 54 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน โดยครั้งนี้ มีผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้ง 2 รุ่น พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ไอที จากโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในโรงเรียนตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร AIA Capital Center ถ.รัชดาภิเษก

About Author

memine

memine

Partners