ดีแทค เตรียมพร้อมเครือข่าย เพิ่มช่องสัญญาณเมื่อเกิดเหตุ สั่งสำรองน้ำมันฉุกเฉินเพิ่มกรณีไฟดับ ยังสามารถใช้มือถือได้ใน 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 11

29 มีนาคม 2548 – ดีแทค ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในยามฉุกเฉิน โดยเฉพาะเมื่อเกิดอุบัติภัย เช่น สึนามิเมื่อปลายปีที่แล้ว และแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงคืนที่ผ่านมา บริษัทจึงได้วางแนวทางทั้งแผนระยะสั้นและในระยะยาว สำหรับเตรียมการรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทางด้านสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือและก่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้โดย

• เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ดีแทค จะเพิ่มช่องสัญญาณให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้นในเขตพื้นที่เกิดเหตุ โดยเฉพาะพื้นที่ของ 6 จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ สตูล ตรัง ระนอง ได้มีการเตรียมการและสำรองระบบต่าง ๆ ไว้แล้ว
• เตรียมรถสถานีฐานเคลื่อนที่ไว้ในกรณีฉุกเฉินมากกว่า 6 คัน
• ในเรื่องการป้องกันกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไม่ว่าจะเนื่องจากฝนตกหรือจากแหล่งกำเนิดไฟ Cell Site ของดีแทค จะมีกระแสไฟฟ้าสำรอง หากเกิดการขัดข้องอันมีสาเหตุมาจากตัว Cell Site โดยดีแทคมีทีมปฏิบัติการพิเศษที่พร้อมจะออกดูแลบำรุงรักษาได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด รวมทั้งยังเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันฉุกเฉินสำหรับปั่นไฟอีกด้วย
ส่วนการติดตั้ง Cell Site ใหม่ ในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและกำลังเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้เครือข่ายของดีแทคครอบคลุมมากขึ้นและคุณภาพของสัญญาณดียิ่งขึ้น พร้อมสำหรับการเตือนภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมตลอดถึงการรายงานข่าวและการสื่อสาร.

About Author

mchaw

mchaw

Partners