เอไอเอส เร่งรัด กสทช. ตรวจสอบ “ทรู” ละเมิดประกาศกรณีคงสิทธิเลขหมาย พบโอนย้าย 10,000 เบอร์ต่อวัน

โดย shyboy | 10 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อ 17:42 น. | อ่าน 47

ภาพจากเว็ปไซต์หนังสือพิมพ์ telecomjournalthailandรายงานข่าวจากตัวแทนประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีการตรวจสอบวิธีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อ กทสช ที่มีการกระทำที่ผิดแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือเอดับบลิวเอ็น (AWN) ในเครือเอไอเอส เดินทางเข้ายื่นหนังสือเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบวิธีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. เพื่อติดตามถึงความคืบหน้าการพิจารณาว่ามีการกระทำการอันเป็นความผิดหรือไม่กรณีที่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ได้มีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านช่องทางสะดวกซื้อซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากวิธีการโอนย้ายเลขหมายดังกล่าวเกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันต่อเอไอเอส และผู้ประกอบการกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นเป็นอย่างมาก

อีกทั้งจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงนามในคำขอโอนย้ายที่ผู้ให้บริการจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานและมอบสำเนาให้แก่ผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายนั้น ยังจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในการถูกลักลอบโอนย้ายเลขหมายโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของเลขหมายที่แท้จริงอีกด้วย

ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเร่งรัดการพิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีดังกล่าว ว่ามีการกระทำการอันเป็นความผิดหรือไม่ โดยกรณีที่มีการกระทำผิด ก็ขอให้ออกคำสั่งทางปกครองต่อ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท เรียล มูฟ จำกัด หยุดการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวในทันที รวมทั้งดำเนินการออกคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองกรณีกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งของกสทช.เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการทุกราย

อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ กสทช. มีคำสั่งออกมาอย่างชัดเจนกรณีให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ฯ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติฯ รวมทั้งได้มีคำสั่งปรับทางปกครองในกรณีดังกล่าวด้วย ดังนั้น การดำเนินการของ ทรูมูฟ เอช และเรียลมูฟ จึงถึงเป็นการละเมิดคำสั่งกสทช. เนื่องจากทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการให้บริการ และกระทบต่อการกำกับดูแลการแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

รายงานข่าวจาก Posttoday เปิดเผยว่า แหล่งข่าวจากบริษัที่ร้องเรียนเปิดเผยว่า พบการโอนย้ายเบอร์ที่เพิ่มขึ้นสูงผิดปกติ จากเดิมวันละ 1,000 เลขหมาย กลายเป็น 10,000 เลขหมายต่อวัน และที่ผ่านมาบริษัทได้ติดต่อขอเป็นตัวแทนดำเนินการโอนย้ายเลขหมายในร้านสะดวกซื้อ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่ทางร้านบอกว่า Capacity ของร้านเต็มแล้ว

ที่มา: PR AIS, Posttoday

About Author

shyboy

shyboy

Partners