กสทช. เปิดประมูล 2 สุดยอดเบอร์สวย 27 พ.ย.นี้ สตาร์ทเบาๆที่ 20 ล้าน

โดย RingRangRung | 9 พฤศจิกายน 2559 เมื่อ 19:04 น. | อ่าน 43

IMG_4918 copyกสทช.เตรียมเปิดประมูลเลขหมายสวย ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน ในวันทำการ เวลา 09.00 –16.00 น. ณ สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน กสทช.

สำหรับเลขหมายสวยที่จะใช้ประมูลครั้งนี้ แบ่งเป็น

  • กลุ่มเลขหมาย Platinum โดยมีเบอร์ 9 ตัวเหมือนจำนวน 2 เบอร์ ได้แก่ 088-888-8888 และ 099-999-9999 ได้กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 20 ล้านบาท
  • กลุ่มเลขหมาย Gold โดยมีเบอร์ 8 ตัวเหมือน จำนวน 14 เบอร์ ได้แก่ 090-000-0000, 091-111-1111,
    092-222-2222, 093-333-3333, 094-444-4444, 095-555-5555, 096-666-6666, 097-777-7777, 098-888-8888, 061-111-1111, 062-222-2222, 063-333-3333, 064-444-4444, 065-555-5555 กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่เบอร์ละ 6 ล้านบาท

** ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันเป็นเช็คเงินสดในราคา 10% ของราคาเริ่มต้นการประมูล **

สำหรับการประมูลเลขสวยครั้งนี้เป็นรูปแบบประมูลทางวาจา (หรือเคาะไม้) ลักษณะเดียวกับการประมูลทะเบียนรถยนต์ โดยผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูลในแต่ละเบอร์ รายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้จากการประมูลเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน

IMG_4955 copy

ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินประมูลในราคาที่ตนเองเสนอ พร้อม VAT (ทั้งนี้ให้หลักประกันที่ส่งให้สำนักงาน กสทช. เป็นส่วนหนึ่งของเงินประมูล) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

ใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th หรือ http://auction.nbtc.go.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2957-5906

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners