กสทช. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล 3G แล้ว เอไอเอส ดีแทค และทรู ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

โดย shyboy | 9 ตุลาคม 2555 เมื่อ 12:58 น. | อ่าน 19

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์   มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ประธานกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือประมูล 3G  ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อร่วมการประมูล ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา และปรากฏมีผู้มายื่นคำขอเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด นั้น

บัดนี้ หลังจากที่ กทค. ได้พิจารณาผลการพิจารณาของสำนักงาน กสทช. ว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทั้ง 3 ราย  มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในข้อ 8 และได้ดำเนินการตามข้อ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555 แล้ว จึงเห็นชอบให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ในวันที่ 16 ตุลาคม ที่จะถึงนี้

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวถึงขั้นตอนต่อไปว่า ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการประมูล  จากนั้นจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2555  และในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 G  คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายใน 3 วัน หลังจากสิ้นสุดการประมูล

การประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการสื่อสารของประเทศไทย ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งนี้  กสทช. เองก็สามารถนำคลื่นความถี่มาให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน เชื่อมโยงโอกาสให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การประมูลครั้งนี้ยังเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต เงินรายได้จากการประมูลหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะถูกนำส่งรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

About Author

shyboy

shyboy