คสช. มีคำสั่งต่อสัปทานคลื่น 1800MHz ของ TrueMove และ DPC ไปจนกว่าจะมีการประมูลและได้ผู้ให้บริการรายใหม่

โดย shyboy | 9 กรกฎาคม 2558 เมื่อ 02:15 น. | อ่าน 24

10446068_960982430588765_8571824960283423132_oกสทช. เปิดเผยถึงคำสั่ง คสช. ให้มีการขยายความคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 1800MHz ของผู้ให้บริการ TrueMove และ DPC ที่จะหมดระยะเวลาในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะได้จะมีการประมูลและได้ผู้ให้บริการรายใหม่

ทั้งนี้ ทาง คสช. ให้ความสำคัญต่อมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งก่อนหน้านี้ คสช. ได้มีคำสั่งฉบับที่ 94/2557 ให้ กสทช. ชะลอการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ออกไป 1 ปี และให้คุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองในวันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา 24.00 น. และสำนักงาน กสทช. ได้เคยประกาศให้ทราบว่าหลังจากเวลานั้นแล้วซิบจะดับ จะยุติมาตรการเยียวยา นั้น ซึ่งต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้รายงานให้หัวหน้า คสช.´เพื่อทราบในแนวทางการดำเนินงาน และขอรับนโยบาย ซึ่งทางหัวหน้า คสช. ได้มีหนังสือแจ้งรับทราบแนวทางการดำเนินของ กสทช. ที่ผ่านมา และสั่งการให้ กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการประมูลและได้ผู้ให้บริการรายใหม่

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners