ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว บริการใหม่! “การบริการประเมินประสิทธิภาพดาต้าเซ็นเตอร์”

โดย nookzz | 9 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อ 17:38 น. | อ่าน 31

Rungsimun4ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงานระดับโลก เปิดตัว  ‘การบริการ  Data Center Assessment ซึ่งเป็นหนึ่งในการบริการดาต้าเซ็นเตอร์ครบวงจร โดยบริการดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และลดการใช้พลังงานลง’ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำการช่วยตรวจสอบและประเมินโครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน  ระบบจัดการและทำความเย็น ระบบตรวจวัดต่างๆ โครงสร้างการจัดวางอุปกรณ์ในห้อง และประสิทธิการใช้พลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ช่วยให้ผู้จัดการดาต้าเซ็นเตอร์ ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ อ้างอิงเทียบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การบริการนี้มุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้จัดการดาต้าเซ็นเตอร์มั่นใจได้ถึงสมรรถนะ และความเสถียรของดาต้าเซ็นเตอร์ในระดับสูงสุด อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานที่สามารถวัดผลได้

นายรังสิมันตุ์ มีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแผนกบริการ ฝ่ายธุรกิจไอที ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เผยว่า  “บริการนี้ช่วยให้ผู้ที่ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์เข้าใจถึงประสิทธิภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ในปัจจุบันและมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ มีการรายงานที่สมบูรณ์แบบที่ได้จากการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นกลาง และรายละเอียดประกอบในรูปแบบกราฟฟิกต่างๆ ที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังวิเคราะห์เปรียบเทียบอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้จากบริการดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์สามารถจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งปัจจุบันและอนาคต สามารถวางแผนจัดการงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น และท้ายสุดจะช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนต่างๆ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงินได้อย่างดีเยี่ยม”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Center Assessment และการจัดการด้านพลังงานแบบครบวงจร จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค สามารถเยี่ยมชมได้ที่  www.schneider-electric.com/th

About Author

nookzz

nookzz

Partners