โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ยื่นฟ้องดำเนินคดีการละเมิดสิทธิบัตรกับบริษัท ไฮเทรา คอมมิวนิเคชั่นส์ (ออสเตรเลีย) จำกัด

โดย memine | 8 สิงหาคม 2560 เมื่อ 15:28 น. | อ่าน 38

9d35d114-30ae-49d2-9bbc-8e9408e291ea

  • จุดประสงค์เพื่อบังคับคดีให้ไฮเทราหยุดกระทำการละเมิดสิทธิบัตร
  • โมโตโรล่ามุ่งมั่นปกป้องสิทธิบัตรอันมีค่าของตนทั่วโลก

บริษัท โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ อิงค์ (NYSE: MSI) (“โมโตโรล่า โซลูชั่นส์” หรือ “บริษัทฯ”) ประกาศการยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีในกรณีละเมิดสิทธิบัตรกับบริษัท ไฮเทรา คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SHE: 002583) จากเซินเจิ้น ประเทศจีน และบริษัท ไฮเทรา คอมมิวนิเคชั่นส์ (ออสเตรเลีย) จำกัด ในประเทศออสเตรเลีย (เรียกรวมว่า “ไฮเทรา”) ต่อศาลสหพันธรัฐ หรือศาลกลางของประเทศออสเตรเลีย (“ศาล”) ด้วยการยื่นเอกสารชั้นต้น (Originating Application) และคำฟ้องเรียกค่าเสียหาย (Statement of Claim) ในชั้นต้น การดำเนินคดีทางกฎหมายในครั้งนี้ต่อเนื่องจากการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรและคำร้องเรื่องการนำความลับทางการค้าไปใช้ในทางมิชอบที่ทางโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ได้ยื่นฟ้องไฮเทราผ่านศาลแขวงสหรัฐอเมริกาทางเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560คำร้องคดีละเมิดสิทธิบัตรที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการการค้าสากลแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 คำร้องคดีละเมิดสิทธิบัตรที่ยื่นต่อศาลเขตดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และคำร้องที่ยื่นต่อศาลเขตมานน์ไฮม์ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 24กรกฎาคม 2560

เนื้อหาในคำฟ้องที่ยื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นี้ ระบุว่าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ดิจิตัลบางรายการของไฮเทราที่มีจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียนั้นละเมิดสิทธิบัตรสามรายการที่โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ได้จดไว้แล้วในออสเตรเลีย อันได้แก่ สิทธิบัตรเลขที่AU2005275355, AU2006276960 และ AU2009298764 ทั้งนี้ โมโตโรล่า โซลูชั่นส์มีความประสงค์ให้มีคำประกาศอย่างเป็นทางการจากศาลว่าไฮเทราได้ทำการละเมิดสิทธิบัตรของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ และมีคำสั่งให้ไฮเทราหยุดกระทำการดังกล่าวโดยถาวร เพื่อหยุดสร้างความเสียหายอีกต่อไป รวมถึงต้องมีการเยียวยาค่าเสียหายตามที่ศาลเห็นสมควร

นายมาร์ค แฮคเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและที่ปรึกษาทั่วไปของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการระบบและอุปกรณ์วิทยุสื่อสารสองทางชั้นนำของโลก เราจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอันมีค่ามหาศาลของเราด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ การยื่นฟ้องกับศาลกลางของประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้ เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราทั่วโลกที่จะปกป้องนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ ตลอดจนคุ้มครองผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีของเราที่จดสิทธิบัตรแล้วกว่า 4,000 รายการ เรามั่นใจในความถูกต้องของการดำเนินคดีทุกกรณีของเรา และจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมการละเมิดสิทธิ์ของไฮเทรา”

หมายเลขคดีสำหรับการพิจารณาคดีของศาลสหพันธรัฐแห่งประเทศออสเตรเลีย คือ NSD1283/2017

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ต่อไฮเทรา ได้ที่ https://newsroom.motorolasolutions.com/presskits/motorola-solutions-intellectual-property.htm

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

เนื้อหาบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า อาทิ ข้อความเกี่ยวกับความคาดหวังของการยื่นฟ้องดำเนินคดีโดยโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ อิงค์ และผลที่อาจเกิดขึ้นหากคดีเป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ โดยนัยแห่งข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต และขึ้นอยู่กับสถานการณ์อันหลากหลายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ อิงค์ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ผลที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากการคาดการณ์ที่ระบุไว้ในข้อความดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในข่าวชิ้นนี้ด้วย

About Author

memine

memine

Partners