Brother เดินหน้าแผนธุรกิจรุกตลาดองค์กร สร้างความแข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ Transform For The Future

โดย nineFangKhaoW | 8 สิงหาคม 2560 เมื่อ 17:00 น. | อ่าน 321

BROTHER1 (5)บราเดอร์ หวังขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มธุรกิจองค์กร ภายใต้แนวคิด Transform For The Future การปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจากปัจจุบันสู่อนาคต พร้อมฉลองครบรอบ 20 ปี บราเดอร์ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง คำนึงถึงความพอใจลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งปูทางสู่ผู้นำทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

BROTHER1 (6)มร.โทชิคะสึ โคะอิเกะ ประธานและกรรมการบริษัทในกลุ่มบราเดอร์ เปิดเผยถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบราเดอร์ทั่วโลกว่า สัดส่วนรายได้ของบราเดอร์ปัจจุบันแบ่งออกเป็น Printing and Solution Business 59.8%, Machinery Business 14.2%, Domino Business 9.3%, Network and Content Business 7.8%, Personal and Home Business 6.9% และอื่นๆ อีก 2% ซึ่งผลการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2559 (เมษายน 2559 – มีนาคม 2560) มียอดขายของบราเดอร์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 6,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยทวีปที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดได้แก่ สหรัฐอเมริกา 31.6% รองลงมาคือยุโรป 25.1% เอเชียและอื่นๆ 24.6% และญี่ปุ่น 18.6%

ทั้งนี้ บราเดอร์ ได้กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อต่อยอดการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หรือ CSB 2018 : Challenge Strategy Brother 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Transform For The Future การปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโตในอนาคตใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. Business Transformation การขยายตลาดนอกเหนือจากตลาดเครื่องพิมพ์ไปยังตลาด  Multi Business Enterprise จำพวกอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจองค์กรมากยิ่งขึ้น 2. Operation Transformation การปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ 3. Talent Transformation การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งทักษะการทำงานและความรู้ด้านต่างๆ เพื่อพร้อมสำหรับก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคตต่อไป

BROTHER1 (3)สำหรับการดำเนินงานและธุรกิจของบราเดอร์ ประเทศไทย มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้ได้ดำเนินธุรกิจครบ 20 ปี และมียอดขายเติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ โดยมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว นอกจากนี้ยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในตลาด Mono Laser Multi-Function อยู่ที่ 34.6% และเป็นอันดับ 2 ในตลาด Mono Laser Printer 28.3% (ข้อมูลจาก GFK) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

BROTHER1 (4)โดยคาดว่าทั้งปีงบประมาณจะสามารถสร้างอัตราการเติบโตประมาณ 5% ซึ่งในไตรมาสแรกที่ผ่านมา (เมษายน – มิถุนายน 2560) สามารถทำยอดขายเติบโตกว่า 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา รวมทั้งดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกับ บราเดอร์ทั่วโลก ทั้งการรักษาฐานลูกค้าทั่วไปและขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กร ปรับปรุงระบบการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ จากการขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังธุรกิจองค์กรเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรเดิมในปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ 13% เพิ่มเป็น 20% ในปี 2561 โดยที่เหลือจะเป็นสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่ม SOHO (Small Office Home Office) โดยใช้กลยุทธ์การนำเสนอผ่านระบบโซลูชัน และการทำสัญญาการค้ากับกลุ่มธุรกิจองค์กร

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners